Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikennekäytössä olevat linja-autot - käyttövoimat, päästöt ja keski-ikä

Tilannekuvassa seurataan liikennekäytössä olevien linja-autojen käyttövoimajakaumaa, päästöjä ja keski-ikää. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Manner-Suomessa on liikennekäytössä noin 10 000-12 000 linja-autoa, joista noin 85 % on luvanvaraisessa käytössä. Määrä kasvoi hiljalleen vuosina 2008-2017, alentui hieman vuonna 2018 ja reilummin vuonna 2020: vuoden 2020 lopussa liikennekäytössä oli hieman alle 10 000 linja-autoa. Määrän merkittävä väheneminen keväällä 2020 johtui koronapandemian vaikutuksista linja-autoliikenteeseen. Vuoden 2022 lopussa liikennekäytössä olevista linja-autoista noin 37 % oli paikallisliikenteen ajoneuvoja, noin 32 % kaukoliikenteen ajoneuvoja ja noin 31 % pienoislinja-autoja.

Linja-autojen käyttövoimajakauma

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Diesel on ollut pitkään pääasiallinen raskaan liikenteen käyttövoima. Kuorma- ja linja-autoilla dieselin käyttö on kuitenkin hieman laskenut vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonnan myötä. Kesäkuun 2023 lopussa liikennekäytössä olevista linja-autoista 6,4 % toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, joista sähkökäyttöisten osuus oli 5,8 %. Dieselkäyttöisten linja-autojen osuus on laskenut vuoden 2020 alusta 5 prosenttiyksikköä. Kaikki sähkö- ja kaasubussit ovat paikallisliikenteessä operoivia matalalattiabusseja, joten vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus paikallisliikenteestä on huomattava ja kasvaa nopeasti. Lähes kaikki uudet paikallisliikenteen linja-autot ovat vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia painottuen sähköön.
 

Linja-autojen päästöt

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:n (Ulkoinen linkki) mukaan vuonna 2021 tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä lähes 4 % syntyi linja-autoista. 

Linja-autojen keski-ikä

Manner-Suomessa liikennekäytössä olevien linja-autojen keski-ikä ilman museoajoneuvoja on noussut viime vuosina, ja oli vuoden 2022 lopussa 12,3 vuotta kun se oli 11,4 vuotta vuoden 2019 lopussa. Keski-iän nouseminen johtuu ajoneuvokannan hitaasta uusiutumisesta, mikä osaltaan vaikeuttaa fossiilittoman liikenteen tavoitteiden saavuttamista. Linja-autojen keski-ikä on korkein Pohjois-Savossa (14,4 vuotta) sekä Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä (14,0 vuotta). Linja-autojen keski-ikä on pienin Päijät-Hämeessä (10,2 vuotta).