Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot - käyttövoimat, päästöt ja keski-ikä

Tilannekuvassa seurataan liikennekäytössä olevien kuorma-autojen käyttövoimajakaumaa, päästöjä ja keski-ikää. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Manner-Suomessa liikennekäytössä olevien kuorma-autojen määrä (noin 93 000-100 000 kpl) on pysynyt samalla tasolla viime vuosina, ja vuosimuutos on ollut vähäistä. Noin 35-40 % liikennekäytössä olevista kuorma-autoista on luvanvaraisessa käytössä.

Kuorma-autojen käyttövoimajakauma

Diesel on ollut pitkään pääasiallinen raskaan liikenteen käyttövoima. Kuorma-autoilla dieselin käyttö on kuitenkin hieman laskenut vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonnan myötä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Kymmenessä vuodessa dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut vain kaksi prosenttiyksikköä, kun bensiinikäyttöisten ja vaihtoehtoisten osuus on kasvanut. 

Etanolikäyttöiset kuorma-autot ovat pääasiassa n. 4 t kokonaismassalla olevia Yhdysvaltojen markkinoille tyypillisiä avolavoja. Kaasuautot jakautuvat paineistettua kaasua käyttäviin CNG/CBG-autoihin ja nesteytettyä kaasua käyttäviin LNG/LBG-autoihin. Paineistetun ja nesteytetyn kaasun autot eroavat polttoainejärjestelmän osalta merkittävästi toisistaan. Nesteytettyä kaasua käytetään pääasiassa pidemmillä matkoilla operoivilla autoilla ja raskaammissa ajoneuvoyhdistelmissä. Maakaasu ja biokaasu ovat molemmat pääasiassa metaania. Kaasun alkuperällä ei ole auton toiminnan kannalta merkitystä.  

Kuorma-autojen päästöt

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO (Ulkoinen linkki):n mukaan vuonna 2021 tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä noin 33 % syntyi kuorma-autoista.

Kuorma-autojen keski-ikä

Manner-Suomessa liikennekäytössä olevien kuorma-autojen keski-ikä ilman museoajoneuvoja on noussut viime vuosina, ja oli vuoden 2022 lopussa 13,9 vuotta kun se oli 13,3 vuotta vuoden 2019 lopussa. Keski-iän nouseminen johtuu ajoneuvokannan hitaasta uusiutumisesta, mikä osaltaan vaikeuttaa fossiilittoman liikenteen tavoitteiden saavuttamista. Kuorma-autojen keski-ikä on korkein Kainuussa (15,9 vuotta) ja Pohjois-Karjalassa (15,6 vuotta). Kuorma-autojen keski-ikä on selvästi pienin Uudellamaalla (11,8 vuotta).