Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Liikenne rataverkolla

Tilannekuvassa on tarkasteltu rataverkon matka- ja kuljetusmääriä. Rataverkon liikenteen tilannekuvaa tarkastellaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Tietoa rataverkon matkamääristä ja kuljetusmääristä

Väylävirasto julkaisee vuosittain tietoa rataverkon matka- ja kuljetusmääristä. Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet henkilöliikenteessä poikkeuksellisia aiempiin vuosiin verrattuna Covid19-pandemian takia. Tavaraliikenteeseen pandemia ei ole samalla tavalla vaikuttanut.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut keväällä 2022 muutoksia toimintaympäristöön ja Venäjän rajan ylittävään liikenteeseen. Tällä on seurausvaikutuksia kuljetusvirtoihin Suomessa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Erityisesti tavaraliikenteen osalta tilannetta on käsitelty koko liikennejärjestelmän näkökulmasta omassa osiossaan .

Viimeiset valtakunnalliset liikenne-ennusteet ovat vuodelta 2018. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päivittämässä ennusteita vuoden 2022 aikana. 

Henkilöliikenne 2019-2021 

Rautateiden kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2021 8,5 miljoonaa matkaa. Kaukoliikenteen matkamäärä kasvoi viidellä prosentilla ensimmäiseen pandemiavuoteen 2020 verrattuna, mutta matkamäärä on yhä noin 40 prosenttia matalampi kuin pandemiaa edeltävien vuosien taso. Vuonna 2021 kasvu oli suurinta koko pääradalla sekä rataosilla Turku-Toijala ja Tampere-Jyväskylä. Itäisessä Suomessa oli matkamäärien laskua Venäjän Allegro-liikenteen rataosilla. Monilla muilla itäisen Suomen rataosilla oli pientä kasvua. Kotimaan kaukoliikenteen matkojen keskipituus kasvoi vuonna 2021 ja oli 259 kilometriä. Rautateiden lähiliikenteessä tehtiin vuonna 2021 kaikkiaan 46,5 miljoonaa matkaa, jossa on laskua edellisvuoteen kymmenen prosenttia. Matkamäärien laskuun vaikutti etätyön myötä vähentynyt työmatkaliikenne. Kaikkiaan rautateiden henkilöliikenteen markkinaosuudessa ei tapahtunut vuonna 2021 suurta muutosta.

Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan seurauksena Venäjän ja Suomen välinen henkilöliikenne loppui vuoden 2022 alkupuolella. Toistaiseksi liikenteen palautumisesta ei ole tietoa. 

Suomen kartassa Henkilöliikenteen matkat vuonna 2019
Kuva: Henkilöliikenteen matkat vuonna 2019 - kaukoliikenne 14,925 milj. matkaa.
Kuvassa henkilöliikenteen matkat vuonna 2020
Kuva: Henkilöliikenteen matkat vuonna 2020 - kaukoliikenne 8,140 milj. matkaa.
Suomen kartassa henkilöliikenteen matkat vuonna 2021
Kuva: Henkilöliikenteen matkat vuonna 2021 - kaukoliikenne 8,513 milj. matkaa.

Tavaraliikenne 2019-2021 

Rautateiden tavaraliikenteessä kuljetettiin vuonna 2021 yhteensä 40,2 miljoonaa tonnia, jossa oli kasvua edellisvuoteen viisi prosenttia. Liikennevirtojen suuntautumisessa nähtiin vuonna 2021 joitakin selviä muutoksia mm. transitovirtojen vaihteluiden ja tuotantolaitosten toimintojen muutosten seurauksena. Pohjoisessa Suomessa kuljetusmäärät kasvoivat erityisesti osuuksilla Siilinjärvi-Iisalmi-Ylivieska. Eteläisessä Suomessa kasvua oli useimmilla rataosilla ja erityisesti poikittaisosuuksilla Imatra-Kouvola-Riihimäki-Tampere-Rauma. Rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmuoto-osuus kasvoi vuonna 2021 ja oli noin 26 prosenttia.

Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan seurauksena Venäjän ja Suomen välinen tavaraliikenne on vähentynyt vuoden 2022 alussa. Tämän seurauksena tavaraliikenteen virrat Suomessa ovat muutoksessa. Toistaiseksi on vielä liian aikaista arvioida, miten virrat tulevat vakiintumaan pidemmällä aikavälillä. 

Kuvassa tavaraliikenteen kuljetukset vuonna 2019, yhteensä 38.5 miljoonaa tonnia
Kuva: Tavaraliikenteen kuljetukset v. 2019 - yhteensä 38.5 milj. tonnia.
Kuvassa tavaraliikenteen kuljetukset vuonna 2020, yhteensä 38.4 milj. tonnia
Kuva: Tavaraliikenteen kuljetukset v. 2020 - yhteensä 38.4 milj. tonnia.
Suomen kartalla tavaraliikenteen kuljetukset vuonna 2021, yhteensä 40,2 milj. tonnia.
Kuva: Tavaraliikenteen kuljetukset v. 2021 - yhteensä 40,2 milj. tonnia.