Lentoturvallisuusilmoitukset

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisessa ilmailussa tehtyjä turvallisuuspoikkeamailmoitusten määrää ja kehitystä. Tietoja päivitetään kertaa neljä vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Avoin havaituista poikkeamista ilmoittaminen ja ilmoitusten oikeudenmukainen käsittely on ilmailussa aina nähty yhtenä tärkeimmistä turvallisuuden peruspilareista. Mitä herkemmin raportteja tehdään, sitä parempi kuva toiminnan kehittämiskohteista muodostuu, ja sitä tehokkaammin pystytään turvallisuutta kehittämään. Suurta raporttimäärää voi pitää yhtenä indikaattorina hyvästä turvallisuuskulttuurista. Suomessa noudatetaan lentoturvallisuusilmoitusten käsittelyssä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin (Just Culture) periaatteita. Käsittely on tarkemmin kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (Ulkoinen linkki) luvussa 2.5.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana Traficomiin toimitettiin reilut 2000 lentoturvallisuusilmoitusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan määrä oli n. 1200. Liikenteen vilkastuminen vuoden alussa näkyy myös raporttien määrissä, jotka alkavat jo tavoitella koronapandemiaa edeltäviä lukemia. Kun ilmoitusmääriä tarkastellaan suhteutettuna toiminnan määrään (operaatiot lentoasemilla ja lentojen määrät suurimmilla kaupallisilla toimijoilla), raportointiaktiivisuus on myös pysynyt hyvällä tasolla.

Raportteja luokitellaan usean eri muuttujan perusteella. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vuoden 2021 tapausten jakautuminen sen perusteella, mihin ilmailun osa-alueeseen raportin aihe kohdistuu. Suurin osa raporteista tulee kaupallisesta toiminnasta, lentotoiminnan sekä erilaisten maatoimintojen organisaatioilta.