Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Lentoliikenteen päästökauppaa tarkastellaan sekä Suomelle raportoitujen että EU:n lentoliikenteen alaisten hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lentoliikenne oli ensimmäinen liikennemuoto, joka on velvoitettu osallistumaan EU:n päästökauppaan. Traficom vastaa lentoliikenteen päästökaupan toimeenpanosta Suomessa.

EU:n lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012. Päästökaupan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

EU:n päästökauppa koskee vuosina 2013-2026 pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. Päästökaupan piiriin kuuluvien, Suomen hallinnoitavaksi asetettujen lentoyhtiöiden raportoimat hiilidioksidipäästöt on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Päästöt eivät siis suoraan kuvaa Suomen lentoliikenteen päästöjä.

1.1.2021 alkaen Britannian sisäiset lennot eivätkä lennot Britanniasta Euroopan talousalueelle kuulu enää EU:n lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalaan Brexitin vuoksi.

EU:n lentoliikenteen päästökaupan alaiset hiilidioksidipäästöt kokonaisuudessaan on esitetty alla. 

corsia

EU:n päästökaupan rinnalle on tullut 2021 alkaen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

CORSIAn tavoitteena on, että vuodesta 2020 alkaen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät kasva verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon. Päästöjen kasvaessa lentoyhtiöiden pitää hyvittää kasvu ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta.