Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilasto sisältää Traficomin Bittimittari.fi-palvelulla toukokuusta 2023 alkaen palvelun käyttäjien tekemien laajakaistaverkon laatumittausten tuloksia. Tilastoa päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Huomioitavaa tilastoista

Sivuilla olevista tuloksista ei suoraan pysty vertailemaan kiinteän ja matkaviestinverkon yhteyksien tuloksia keskenään.

Tilasto sisältää ne mittaukset, joissa latausnopeuden mittaus (download) on onnistunut. Mobiilisovelluksella matkaviestinverkossa tehtyjen mittausten osalta tilasto sisältää edellisen rajauksen lisäksi vain ne mittaukset, joissa verkon teknologia on tunnistettu (2G, 3G, 4G, 5G) ja joissa paikkatiedot on saatu onnistuneesti. Mobiilisovelluksella wifi-verkon kautta tai palvelun selainversiolla tehdyistä mittauksista näitä tietoja ei ole saatavilla vaan niihin pätee ainoastaan ensimmäisenä mainittu ehto.

Laajakaistayhteyden laadusta kertovat sen latausnopeus, lähetysnopeus ja viive. Erityisesti arkisissa toiminnoissa nettiyhteys voidaan kokea huonoksi, jos latausnopeus on heikko. Tietyissä toiminnoissa, kuten pilvipalveluiden käytössä tai nettipelaamisessa, lähetysnopeus ja viive nousevat myös olennaisiksi.

Kiinteiden laajakaistayhteyksien liittymäsopimuksessa on kerrottu käyttäjälle luvatut miniminopeus, normaali nopeus ja maksiminopeus. Normaali nopeus on se, jonka käyttäjä voi enemmän aikaa päivästä olettaa yhteydestään saavansa. Mobiililaajakaistan sopimuksessa tulee ilmoittaa arvioitu maksiminopeus, mutta useimmiten näillekin liittymille ilmoitetaan muitakin nopeuksia, esimerkiksi miniminopeus.

Palvelun laatuun vaikuttavat kiinteän yhteyden tapauksessa muun muassa se, käyttääkö yhteyttä suoraan kaapelilla vai wifi-verkon kautta sekä se mitä muita ohjelmia tai palveluja mittauksessa käytettävä laite suorittaa samaan aikaan. Matkaviestinverkon yhteyden laatuun vaikuttavat saman laitteen muiden samanaikaisten käytettävien ohjelmien ja palvelujen lisäksi muun muassa etäisyys tukiasemaan, käyttöpaikan ja tukiaseman välissä olevat luonnon- tai rakennetut esteet ja erityisesti samalla alueella olevien samaa verkkoa samanaikaisesti käyttävien muiden käyttäjien määrä, koska matkaviestinverkon kapasiteetti jaetaan kaikkien käyttäjien kesken.

Oman yhteyden laatua voi kuka tahansa mitata Traficomin Bittimittari.fi-palvelulla. Tällä sivulla esitetyt tilastot pohjautuvat tämän palvelun Traficomille tuottamaan joukkoistamisaineistoon. Kuvioissa on esitetty Bittimittari.fi-palvelun tulokset eri palveluversioittain eli niin selainversiolla kuin mobiilisovelluksella tehtyjen mittausten tulokset. Selainversiolla tehdyt mittaukset voivat olla tehty joko mobiiliverkossa, kiinteällä yhteydellä tai wifi-verkossa. Mobiilisovelluksella tehdyistä matkaviestinverkon mittauksista on saatavilla tieto käytetystä verkkoteknologiasta.

Alla olevassa taulukossa on kootusti keskimääräisiä tunnuslukuja eri Bittimittari.fi-palveluversioilla tehdyistä mittauksista.

Tuloksia ajalta 24.5.2023-31.5.2024

Bittimittari.fi-palvelulla tehtyjen mittausten kokonaismäärä1 496 015
 Mediaanilatausnopeus Mbit/sMediaanilähetysnopeus Mbit/sMittausmäärä
Mobiilisovelluksella tehdyt 4G-matkaviestinverkon mittaukset

58

11

139 827

Mobiilisovelluksella tehdyt 5G-matkaviestinverkon mittaukset

144

16

28 855

Mobiilisovelluksella tehdyt wifi-verkkojen mittaukset

55

24

395 073

Palvelun selainversiolla tehdyt mittaukset, kiinteät ja matkaviestinverkot

57

21

799 391

Selitteet

Bittimittari.fi- palvelu on kaikille tarkoitettu maksuton nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittauspalvelu. Tutustu palveluun. (Ulkoinen linkki)

Download-tiedonsiirtonopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy verkosta käyttäjälle (download-nopeus eli saapuva tiedonsiirtonopeus).

Upload-tiedonsiirtonopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy käyttäjältä verkkoon (upload-nopeus eli lähtevä tiedonsiirtonopeus).

Selainversiolla tarkoitetaan Bittimittari.fi-sivulla olevaa mittaustyökalua. Tätä palvelun versiota voi käyttää niin matkaviestinverkon, wifi-verkon kuin kiinteän laajakaistaverkon mittaamiseen millä tahansa laitteella. Selainversiolla tehdyistä mittauksista ei ole saatavilla tietoa käytetystä yhteystekniikasta.

Mobiilisovellus - 4G-verkot sisältää ne mittaukset, jotka on tehty Bittimittari.fi-palvelun mobiilisovellusversiolla ja mittauksen verkkoteknologiana on ollut 4G-verkko. Tähän lasketaan myös ne mittaukset, joissa 5G-verkko on ollut saatavilla, mutta laite on optimoinut verkon käytön ja käyttänyt 4G-verkkoa.

Mobiilisovellus - 5G-verkot sisältää ne mittaukset, jotka on tehty Bittimittari.fi-palvelun mobiilisovellusversiolla ja mittauksen verkkoteknologiana on ollut 5G-verkko. Tähän lasketaan mukaan 4G-verkkoa hyödyntävät 5G-verkot sekä pelkästään 5G-verkon tekniikasta koostuvat verkot.

Mobiilisovellus - wifi-verkot sisältää ne mittaukset, jotka on tehty Bittimittari.fi-palvelun mobiilisovellusversiolla ja mittaus on tehty käyttäen wifi-verkkoa. Wifi-verkon taustalla voi olla kiinteä tai matkaviestinverkon yhteys, mutta tätä ei ole mittaustiedoista pääteltävissä.