Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen

Sivulla tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän kehitystä verrattuna liikenneturvallisuusstrategian tavoitteisiin. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 225 ihmistä. Määrä saattaa vielä muuttua tilastojen täydentyessä kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Kuolemien määrä pysyi jokseenkin samana kuin vuonna 2020, jolloin tieliikenteessä kuoli 223 ihmistä. Ennakkotietojen perusteella pyöräilijöiden kuolemat vähenivät ja moottoripyöräilijöiden lisääntyivät verrattuna vuoteen 2020, mutta muuten muutokset olivat pieniä.

Vakavista loukkaantumisista on vuosilta 2014 - 2020 sairaaloiden ja poliisin tilastojen yhdistämiseen perustuva tieto sekä tieto vain sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä löytyvistä loukkaantumisista. Tästä tilastotiedosta ei ole saatavilla ennakkotietoa, toisin kuin liikennekuolemista.  Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 915 henkilöä. Aiempina vuosina vakavia loukkaantumisia on tapahtunut noin 830 - 960 vuodessa. Vuoden 2018 loukkaantuneiden määrä on toistaiseksi suurin. 

Suomeen on valmisteilla uusi liikenneturvallisuusstrategia. Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia  ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi iikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Vuonna 2021 liikennekuolemat eivät vähentyneet, joten tavoitteen suuntaan ei edetty.  

Edellinen, vuonna 2010 asetettu tavoite oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tieliikenteessä, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin muutoksesta. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 3900 loukkaantumista, mikä on noin puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 13 % vuosina 2010 - 2020.

Vuoden 2022 tammi-huhtikuussa tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 45 henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin samoina kuukausina.