Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen

Sivulla tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän kehitystä verrattuna liikenneturvallisuusstrategian tavoitteisiin. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 173 ihmistä. Määrä kasvaa todennäköisesti vielä hieman tilaston täydentyessä kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Kuolemien määrä väheni merkittävästi jo toista vuotta peräkkäin, sillä vuonna 2022 kuoli 196 henkilöä ja vuonna 2021 kuolleita oli 225. Erityisesti henkilöautolla liikkuneiden kuolemat vähenivät vuonna 2023, vähenemä 30 kuolemaa verrattuna vuoteen 2022.  Kuolleiden määrä on pienin nykymuotoisen tieliikenneonnettomuustilaston historiassa. 1930-luvulla on myös tilastoitu alle 200 kuolleen lukemia, mutta silloin tilasto sisälsi vain onnettomuudet, joissa oli mukana moottoriajoneuvo.

Vakavista loukkaantumisista on vuosilta 2014 - 2022 sairaaloiden ja poliisin tilastojen yhdistämiseen perustuva tieto sekä tieto vain sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä löytyvistä loukkaantumisista. Tästä tilastotiedosta ei ole saatavilla ennakkotietoa, toisin kuin liikennekuolemista.  Vuonna 2022 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 835 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Aiempina vuosina vakavia loukkaantumisia on tapahtunut noin 810 - 960 vuodessa. Vuonna 2022 vakavat loukkaantumiset lisääntyivät polkupyöräilijöillä ja henkilauton käyttäjillä

Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia  ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi iikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Vuosina 2022-2023 tieliikennekuolemat vähenivät tavoitteen mukaisesti.  Vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet hieman vuodesta 2020, mutta liian hitaasti puolittamistavoitteen kannalta. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tieliikenteessä, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin muutoksesta. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Vuonna 2023 poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 3600 loukkaantumista, mikä on noin 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 46 % vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 20 % vuosina 2012 - 2022. Sairaaloiden vuodeosastoilla oli vuonna 2022 noin 4500 hoitojaksoa maaliikenteen tapaturmien vuoksi, ja määrä väheni merkittävästi edellisestä vuodesta, jolloin hoitojaksoja oli noin 5700.