Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, joille on saataville kiinteitä laajakaistaliittymiä. Tiedot päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vähintään 100-megabittiin yltävä kiinteä laajakaista toteutetaan yleisimmin valokuidun tai kaapelimodeemiyhteyden avulla. Kiinteän laajakaistan etuna on toimintavarmuus: sää, maastoesteet tai verkon ruuhkautuminen eivät juuri vaikuta netin toimivuuteen.

(https://kartat-tieto.traficom.fi/iframe/KiinteanLaajakaistanSaatavuusKuntakohtainen?getGeoms=true&langID=fi)

Selitteet

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuutta koskevat tiedot kerätään lähtökohtaisesti rakennuskohtaisesti, joten päällekkäiset verkot voidaan huomioida laskennassa. Tilastossa esitetyn kotitaloussaatavuuden voidaan katsoa edustavan melko hyvin myös yrityssaatavuutta, joskin se saattaa olla todellisuudessa joiltain osin suurempi. Saatavuuteen lasketaan kotitaloudet:

   1. jossa liittymä on käytössä tai kytkettävissä käyttöön ilman lisärakentamista (esim. valmiiksi rakennettu ja päätetty talokaapeli). TAI

   2. jossa verkko on rakennettu asiakkaan sijaintipaikan läheisyyteen asti (esim. tontin reunalle) tai asiakkaan olisi mahdollisuus saada liittymä käyttöönsä tätä vastaavassa ajassa ja vastaavalla hinnalla.

Kukin saatavilla oleva liittymä sijoitetaan yhteen nopeusluokkaan loppukäyttäjille markkinoinnissa ilmoitettavan tiedonsiirtonopeuden maksiminopeuden (vaihteluvälin ylärajan) mukaisesti.

Kotitalous on vakituisessa asuinkäytössä oleva huoneisto.

Download-tiedonsiirtonopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy verkosta käyttäjälle (download-nopeus eli saapuva tiedonsiirtonopeus).

Viestintäpalveluja koskevien tilastojen määritelmät