Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Kaupallisten pysäköintipalveluiden tarjonta, käyttö ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjonnasta, käytöstä ja markkinatilanteesta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Pysäköintiratkaisut vaikuttavat vuosikymmenten ajan, joten pysäköintiä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti osana liikennejärjestelmää. Pysäköinnillä voidaan ohjata kaupungistumisen aiheuttamaa liikkumisen kysynnän kasvua kestäviin kulkumuotoihin. Keskitetty pysäköinti mahdollistaa parhaiten kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjoamisen ja se vähentää myös parkkipaikkojen etsinnän aiheuttamaa liikennettä ja parantaa osaltaan keskusta-alueiden saavutettavuutta. Kaupallisia pysäköintipalveluja tarjoavien pysäköintioperaattoreiden intressinä on tarjota mahdollisimman hyvät pysäköintiolosuhteet. Kaupallisten operaattoreiden tarjoama keskitetty pysäköinti mahdollistaa myös lisäpalveluiden, kuten sähköautojen latauksen tai yhteiskäyttöautojen tarjoamisen.

Kaupalliset toimijat ovat operaattoreina jonkin verran myös rakenteellisessa liityntäpysäköinnissä, jota on lähinnä suurimmissa kaupungeissa ja suurimmilla asemilla. Liityntäpysäköinnin rahoitusta, valtakunnallisia kehittämistarpeita sekä kehittämisen tilaa suurimmilla kaupunkiseuduilla, on kuvattu tarkemmin erillisessä liityntäpysäköinnin tilannekuvassa , joka on julkaistu osana liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Digitalisoituminen on luonut uusia mahdollisuuksia tehostaa nykyisten pysäköintijärjestelmien käyttöä, mikä lisää myös kaupallisten pysäköintipalvelujen käyttömahdollisuuksia. Mobiilimaksaminen on yleistynyt ja pysäköintilaitosten puomeista ollaan siirtymässä kameratunnistukseen perustuvaan järjestelmään. Muita potentiaalisia digitaalisia ratkaisuja ovat pysäköinnin joustava hinnoittelu, pysäköintipaikkojen vertaisvuokraus sekä reaaliaikainen pysäköintitilanteen seuranta ja ohjaus. Näiden käytöllä pysäköinti-infrastruktuurin käyttöä voidaan merkittävästi tehostaa, koska tyhjä pysäköintipaikka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt tietoja kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjonnasta ja käytöstä kyseistä palvelua tarjoavilta yrityksiltä vuosilta 2020 ja 2021. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain. Alla esitetyt analyysit perustuvat Traficomin alan toimijoille lähettämän kyselyn tietoihin, jotka eivät vielä ole kaikilta osin täysin kattavat.

Kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjonta oli vakaata

Traficomin toteuttamaan kaupallisia pysäköintipalveluja koskevaan kyselyyn toimitti tietoja vuodelta 2020 ja 2021 kaikkiaan 17 yritystä, joiden pysäköintipalvelujen tarjontaa tässä tarkastellaan.

Vuosina 2020 ja 2021 kaupallisia pysäköintipalveluja oli saatavilla 34 kunnassa. Pysäköintipaikkoja oli tarjolla vuonna 2021 reilut 230 000, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli noin yksi prosentti. Sähköautopaikkojen lukumäärä sen sijaan lisääntyi lähes 13 prosenttia ja niitä oli vuonna 2021 tarjolla noin 2 600 kappaletta. Invapaikkojen määrä puolestaan lisääntyi reilut kaksi prosenttia ja niitä oli tarjolla noin 1 700 kappaletta.

Kaupallisten pysäköintipalvelujen käyttö

Pysäköintitapahtumien määrä oli vuonna 2021 noin 28 miljoonaa, mikä oli suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pysäköintejä pysäköintipaikkaa kohden oli 120. Pysäköinnin keskipituus oli noin 4 tuntia ja mediaanipituus reilut kaksi tuntia. Pysäköinnin keskipituus nousi vuonna 2021 yli 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Noin 45 prosenttia pysäköintitapahtumista tehtiin vuonna 2021 Uudellamaalla. Helsingissä pysäköintien määrä oli yli 10 miljoonaa, mikä oli reilut 35 prosenttia kaupallisten pysäköintien kokonaismäärästä. Toiseksi suurin kaupallisten pysäköintitapahtumien määrä oli Tampereella (yli 5 miljoonaa) ja kolmanneksi suurin Turussa (yli 3 milj.). Näiden kolmen kaupungin osuus kaupallisesta pysäköinnistä Suomessa oli yli 65 prosenttia. Vaikka liityntäpysäköintiä on kehitetty useilla suurilla kaupunkiseuduilla, alle 20 prosenttia pysäköintipalveluja käyttäneistä matkoista tehtiin osana matkaketjuja.

Kaupallisten pysäköintipalvelujen markkinat

Kaupallisten pysäköintipalvelujen liikevaihto oli vuonna 2021 reilut 79 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen lähes kuusi prosenttia.

Pysäköintipalvelujen tärkein myyntikanava oli fyysinen myyntipiste eli pysäköintitilassa sijaitseva parkkiautomaatti tai asiakaspalvelutiski, jonka kautta palveluja myytiin vuonna 2021 yli 16 miljoonalla eurolla. Tässä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna vajaat 28 prosenttia. Vuonna 2021 fyysisen myyntipisteen kautta myytiin yli 57 prosenttia pysäköintipalveluista.

Toiseksi yleisin kaupallisten pysäköintipalvelujen myyntikanava oli oma sovellus, jonka kautta myytiin vuonna 2021 noin 28 prosenttia palveluista. Oman sovelluksen käyttö kuitenkin väheni vuonna 2021 yli 34 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmas merkittävä myyntikanava oli ulkopuolisen kumppanin tarjoama myyntikanava, jonka kautta myytiin vajaat 12 prosenttia palveluista vuonna 2021.