Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Kaupallisten pysäköintipalveluiden tarjonta, käyttö ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjonnasta, käytöstä ja markkinatilanteesta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Pysäköintiratkaisut vaikuttavat vuosikymmenten ajan, joten pysäköintiä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti osana liikennejärjestelmää. Pysäköinnillä voidaan ohjata liikkumisen kysynnän kasvua kestäviin kulkumuotoihin. Keskitetty pysäköinti mahdollistaa parhaiten kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjoamisen ja se vähentää myös parkkipaikkojen etsinnän aiheuttamaa liikennettä ja parantaa osaltaan keskusta-alueiden saavutettavuutta. Kaupallisia pysäköintipalveluja tarjoavien pysäköintioperaattoreiden intressinä on tarjota mahdollisimman hyvät pysäköintiolosuhteet. Kaupallisten operaattoreiden tarjoama keskitetty pysäköinti mahdollistaa myös lisäpalveluiden, kuten sähköautojen latauksen tai yhteiskäyttöautojen tarjoamisen.

Kaupalliset toimijat ovat operaattoreina jonkin verran myös rakenteellisessa liityntäpysäköinnissä, jota on lähinnä suurimmissa kaupungeissa ja suurimmilla asemilla. Liityntäpysäköinnin rahoitusta, valtakunnallisia kehittämistarpeita sekä kehittämisen tilaa suurimmilla kaupunkiseuduilla, on kuvattu tarkemmin erillisessä liityntäpysäköinnin tilannekuvassa (Ulkoinen linkki) , joka on julkaistu osana liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Digitalisoituminen on luonut uusia mahdollisuuksia tehostaa nykyisten pysäköintijärjestelmien käyttöä, mikä lisää myös kaupallisten pysäköintipalvelujen käyttömahdollisuuksia. Mobiilimaksaminen on yleistynyt ja pysäköintilaitosten puomeista ollaan siirtymässä kameratunnistukseen perustuvaan järjestelmään. Muita potentiaalisia digitaalisia ratkaisuja ovat pysäköinnin joustava hinnoittelu, pysäköintipaikkojen vertaisvuokraus, pysäköinnin optimointi eri vuorokaudenaikoina eri käyttötarkoitusten mukaan sekä reaaliaikainen pysäköintitilanteen seuranta ja ohjaus. Näiden käytöllä pysäköinti-infrastruktuurin käyttöä voidaan merkittävästi tehostaa, koska tyhjä pysäköintipaikka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Tilannekuvan tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämiin tietoihin kaupallisten pysäköintipalveluiden tarjonnasta ja käytöstä pysäköintipalveluita tarjoavilta yrityksiltä vuosilta 2020-2022. Kyselyyn toimitti tietoja vuodelta 2022 yhteensä 23 yritystä eli kuusi enemmän kuin aiemmilta vuosilta. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain kutakin raportointivuotta seuraavan huhtikuun aikana alkavassa tiedonkeruussa.

Kaupallisten pysäköintipalvelujen käyttö on kasvamassa

Pysäköintitapahtumien määrä oli vuonna 2022 noin 36,6 miljoonaa, mikä oli melkein kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Pysäköinnit kestivät keskimäärin noin kuusi tuntia, mutta tähän vaikuttavat lentokenttien pysäköinnit, joissa keskimääräinen pysäköintiaika on huomattavasti korkeampi. Lentämisen elpyessä vuonna 2022 muutos näkyi erityisen hyvin pysäköinnin pituudessa. Ilman lentokenttien pysäköintejä ja lentoparkkeja pysäköinnin keskimääräinen pituus oli noin neljä tuntia ja mediaanipituus noin 80 minuuttia.
 

Noin 45 prosenttia pysäköintitapahtumista tehtiin vuonna 2022 Uudellamaalla. Helsingissä pysäköintien määrä oli yli 12,3 miljoonaa, mikä oli noin kolmanneksen kaupallisten pysäköintien kokonaismäärästä. Toiseksi suurin kaupallisten pysäköintitapahtumien määrä oli Tampereella (6,4 miljoonaa) ja kolmanneksi suurin Turussa (3,7 miljoonaa). Alle 10 prosenttia pysäköintipalveluja käyttäneistä matkoista tehtiin osana matkaketjuja, vaikka liityntäpysäköintiä on kehitetty useilla suurilla kaupunkiseuduilla, joissa osuus kaikista pysäköinneistä oli kuitenkin 90 %.

Kaupallisten pysäköintipalvelujen markkinat

Kaupallisten pysäköintipalvelujen liikevaihto oli vuonna 2022 vajaa 119 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 50 %. Kasvu johtui osittain uusista toimijoista, mutta pääosin toiminnan laajenemista. Myös koronapandemian jälkeinen lentomatkailun elpyminen vaikutti positiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

Pysäköintipalvelujen tärkein myyntikanava oli fyysinen myyntipiste eli pysäköintitilassa sijaitseva parkkiautomaatti tai asiakaspalvelutiski, jonka kautta palveluja myytiin yli puolet vuonna 2022. Seuravaksi suosituin myyntikanava oli oma sovellus, jota kautta pysäköintejä ostettiin vajaa 30 %. Ulkopuolisen kumppanin tarjoaman myyntikanavan osuus kasvoi edellisvuodesta ja oli noin 15 %.