Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Julkisen liikenteen suoran rahoituksen kehitys

Mittarilla seurataan julkisen liikenteen suoran rahoituksen kehitystä matkustajaa kohden. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Julkisen liikenteen suora rahoitus oli vuonna 2019 noin 348 miljoonaa euroa. Suora rahoitus matkustajaa kohden oli noin 0,58 euroa.

Julkisen liikenteen suoran rahoituksen lähtötiedot saadaan Traficomin julkisen liikenteen suoritetilastosta, jonka tiedot päivittyvät kahden vuoden viiveellä. Näin ollen uusin saatavilla oleva valtakunnallisesti kattava tieto julkisen liikenteen suorasta rahoituksesta on vuodelta 2019.  

Julkisen liikenteen rahoitus on jakautunut suoraan rahoitukseen ja matkakustannusten korvauksiin. Suora rahoitus koostuu valtion ja kuntien liikennepalvelujen ostoista, lipputuista eli taksa-alennusten ostoista ja sopimusliikenteen alijäämien korvauksista. Suoralla rahoituksella kasvatetaan joukkoliikenteen tarjontaa ostamalla liikennöintiä. Matkakustannusten korvauksia ovat viranomaisen asiakkaille matkoistaan maksamat lakisääteiset korvaukset ja tuet, esimerkiksi koululaisliput. Tähän tarkasteluun valittiin suoran rahoituksen kehitys, koska sillä on suora vaikutus julkisen liikenteen palvelutasoon.  

Vuonna 2019 julkisen liikenteen suora rahoitus oli yhteensä 348,06 miljoonaa euroa, joka koostui sekä kuntien että valtion rahoituksesta. Kuntien panostus julkisen liikenteen suoraan rahoittamiseen on merkittävää ja trendiltään kasvavaa. Vuonna 2019 kunnat ostivat liikennepalveluja 265 miljoonan euron edestä, mikä oli 76 % koko julkisen liikenteen suorasta rahoituksesta. Valtion liikennepalvelujen ostojen taso on vaihdellut vuosien saatossa pääsääntöisesti valtion talousarvion määrärahojen muutoksista johtuen. Sekä kuntien että valtion maksamien lipputukien taso on laskenut, sillä lipputuet ovat pääsääntöisesti vanhan joukkoliikennelain mukainen joukkoliikenteen järjestämistapa, jonka siirtymäaika päättyi joulukuussa 2019.

Taulukossa Julkisen liikenteen suora rahoitus, miljoonaa euroa vuosina 2015 - 2019

Julkisen liikenteen suora rahoitus matkustajaa kohden on pysynyt melko tasaisena vuodesta 2015 lähtien. Linja-autoliikenne saa pääosan julkisen liikenteen suorasta rahoituksesta, joka suurimmalta osaltaan käytetään liikennöinnin ostoihin. Vuonna 2019 julkisen liikenteen suora rahoitus matkustajaa kohden oli noin 0,58 euroa.

Suoran rahoituksen osuus kaikesta julkisen liikenteen rahoituksesta oli vuonna 2019 kuitenkin vain 35 %. Matkakustannusten korvauksiin kului 656,45 milj. euroa vuonna 2019, mikä oli 65 % kaikesta julkisen liikenteen rahoituksesta.