Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Huonokuntoiset päällystetyt maantiet

Huonokuntoisten päällystettyjen maanteiden määrän (km) kehitystä seurataan päätieverkon ja muun maantieverkon osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli pääteillä noin 1200 km vuoden 2021 alkupuolella. Pääteiden kunnon heikentyminen pysäytettiin vuonna 2020 merkittävien lisäpanostusten myötä. 

Mittarilla seurataan huonokuntoisten päällystettyjen maanteiden määrän kehitystä pääväylillä ja alemmalla tieverkolla. Tietä voidaan pitää huonokuntoisena, jos sillä liikkuessa pitää urien tai vaurioiden vuoksi vaihtaa ajolinjoja, tai jos tie on niin epätasainen, että se haittaa matkustusmukavuutta.  

Pääväylillä tarkoitetaan tässä yhteydessä valta- ja kantateitä ja alemmalla tieverkolla seutu- ja yhdysteitä. Tällä jaolla tiedoista on saatavilla yli 10 vuoden aikasarjat.  

Päällystetyt tiet jaetaan viiteen kuntoluokkaan. Kuntoluokan määritys pohjautuu mittaus- ja inventointitietoihin, tien liikennemäärään ja nopeusrajoitukseen. Teillä, joilla liikennemäärät ovat suuret, kuntoluokka määräytyy pitkälti urasyvyyden mukaan. Vähäliikenteisillä teillä taas inventoidut vauriot ovat tärkeässä roolissa.

Teiden kuntoluokitus

Teiden kuntoluokitus määritetään asteikolla 5-1 seuraavasti:
LuokkaKuvaus
5 Erittäin hyväUutta vastaava kunto. Ylläpitotarpeita ei ole.
4 HyväKunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Ylläpitotarpeita ei ole. 
3 Tyydyttävä

Tyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua seurantaa ja saattaa olla perusteltua tehdä yksittäisiä ylläpitotoimia. 

2 HuonoKorjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta oikea ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki. 
1 Erittäin huonoHeikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille. 

Päällysteiden kunto vaihtelee kuitenkin alueittain. Erittäin huonoja tai huonoja tieosuuksia löytyy etenkin Etelä-Suomesta, Pohjois-Suomesta sekä paikoin myös Itä-Suomesta ja Pohjanlahden rannikkoalueelta. Myös päällystettyjen teiden rakenteellisen kunnon parantaminen edellyttää merkittävää panostusta, muun muassa kriittiset painumakorjaukset. Alemman tieverkon päällysteiden kunto on koko maassa päätieverkkoa heikompi. 

Päällysteiden kunto vaihtelee merkittävästi myös ELY-keskusten välillä. Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksien alueella huonokuntoisten päällysteiden osuus on muuta maata heikommalla tasolla. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä tasoittaa ELY-keskuksien välisiä eroja.

Kuviossa näkyy päällysteiden kunto ELY-keskuksittain. Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksien alueilla huonokuntoisten päällysteiden osuus on muita ELY- keskuksien alueita heikommalla tasolla. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella huonokuntoisten päällysteiden osuus on matalimmalla tasolla.
Kuvio: Huonokuntoisten päällysteiden osuus ELY-keskuksittain vuoden 2021 alusta.