Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Huonokuntoiset päällystetyt maantiet

Huonokuntoisten päällystettyjen maanteiden määrän (km) kehitystä seurataan päätieverkon ja muun maantieverkon osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli pääteillä noin 1230 km vuonna 2022. Pääteiden kunnon heikentyminen pysäytettiin vuonna 2020 merkittävien lisäpanostusten myötä.

Mittarilla seurataan huonokuntoisten päällystettyjen maanteiden määrän kehitystä pääväylillä ja alemmalla tieverkolla. Tietä voidaan pitää huonokuntoisena, jos sillä liikkuessa pitää urien tai vaurioiden vuoksi vaihtaa ajolinjoja, tai jos tie on niin epätasainen, että se haittaa matkustusmukavuutta.

Pääväylillä tarkoitetaan tässä yhteydessä valta- ja kantateitä ja alemmalla tieverkolla seutu- ja yhdysteitä.

Päällystetyt tiet jaetaan viiteen kuntoluokkaan. Kuntoluokan määritys pohjautuu mittaus- ja inventointitietoihin, tien liikennemäärään ja nopeusrajoitukseen. Teillä, joilla liikennemäärät ovat suuret, kuntoluokka määräytyy pitkälti urasyvyyden mukaan. Vähäliikenteisillä teillä taas inventoidut vauriot ovat tärkeässä roolissa. Teiden kuntoluokitus määritetään asteikolla 5-1 seuraavasti:

Teiden kuntoluokitus

Teiden kuntoluokitus määritetään asteikolla 5-1 seuraavasti:
5 Erittäin hyväUutta vastaava kunto. Ylläpitotarpeita ei ole.
4 HyväKunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Ylläpitotarpeita ei ole. 
3 Tyydyttävä

Tyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua seurantaa ja yksittäisiä ylläpitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä.

2 HuonoKorjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta oikea ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki. 
1 Erittäin huonoHeikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille. 

Vuonna 2022 pääteillä oli huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä yhteensä 1226 km. Pääteiden kunnon heikentyminen pysäytettiin vuonna 2020 merkittävien lisäpanostusten myötä. Huonokuntoisia päällystettyjä seutu- ja yhdysteitä on 6134 km vuonna 2022. Näin ollen kokonaisuudessaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on yhteensä 7360 km.

Päällysteiden kunto vaihtelee kuitenkin alueittain. Erittäin huonoja tai huonoja tieosuuksia löytyy etenkin Etelä-Suomesta, Pohjois-Suomesta sekä paikoin myös Itä-Suomesta ja Pohjanlahden rannikkoalueelta. Myös päällystettyjen teiden rakenteellisen kunnon parantaminen edellyttää merkittävää panostusta mm. kriittiset painumakorjaukset. Alemman tieverkon päällysteiden kunto on koko maassa päätieverkkoa heikompi.

Päällysteiden kunto vaihtelee merkittävästi myös ELY-keskusten välillä. Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksien alueilla huonokuntoisten päällysteiden osuus on muuta maata heikommalla tasolla vuonna 2022.