Siirry hakuun

Digirata/ETCS ja turvalaitteiden uusiminen

Tilannekuvassa on tarkasteltu Digirata/ETCS-hanketta ja turvalaitteiden uusimista. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Nykyinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) tulossa elinkaarensa päähän

Nykyinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) tulee elinkaarensa päähän 2020-luvun lopussa. Modernin radioverkkopohjaisen ETCS-järjestelmän toteuttaminen korvaisi rakentuessaan vanhentuvan järjestelmän (Digirata).

Nykyisen junien kulunvalvontajärjestelmän elinkaaren jatkaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää. Ilman uutta järjestelmää ei rautatieliikenteessä pystytä takaamaan edes nykyisen kaltaista palvelutasoa, puhumattakaan tulevaisuuden kasvavista liikennetarpeista.

EU:n TEN-T-kriteerit määrittelevät, että rataverkko (mukaan lukien kattava verkko) on varustettava eurooppalaisella raideliikenteen hallintajärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS). ERTMS:n osana, uuden radioverkkopohjaisen eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän (European Train Control System, ETCS) rakentamisessa toteutettaisiin välttämätön korvaava järjestelmä nykyisen tilalle ja perusta Suomen rataverkon digitalisaatiolle. Uuden järjestelmän maankattava varsinainen rakentaminen on ajankohtainen aikavälillä 2028–2040.

Digirata-pilotti on saanut 11,0 milj. €:n valtuuden, jolla rakennetaan Kouvola–Kotka/Hamina-rata-osuudelle ETCS-testirata sekä laboratorion aloitus. Uusi ETCS-järjestelmä tulee vaikuttamaan myös turvalaitteiden uusimistarpeisiin vähentäen niihin tarvittavaa rahoitusta merkittävästi. Asetinlaitteiden uusimistarpeet sovitetaan Digiradan etenemiseen mahdollisuuksien mukaan. Osittain asetinlaitejärjestelmiä on kuitenkin laajennettava ja uusittava jo aiemmin, jotta varmistetaan muiden infrahankkeiden eteneminen sekä liikenneturvallisuus järjestelmien elinkaaren loppuessa.