Digirata/ETCS ja turvalaitteiden uusiminen

Tilannekuvassa on tarkasteltu Digirata/ETCS-hanketta ja turvalaitteiden uusimista. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Digirata korvaa nykyisen elinkaarensa päähän tulevan junien kulunvalvontajärjestelmän (JKV)

Nykyinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) tulee elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Modernin radioverkkopohjaisen ETCS-järjestelmän (European Train Control System, ETCS) toteuttaminen korvaisi rakentuessaan (Digirata) vanhentuvan järjestelmän.

Nykyisen junien kulunvalvontajärjestelmän elinkaaren jatkaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää. Ilman uutta järjestelmää ei rautatieliikenteessä pystytä takaamaan edes nykyisen kaltaista palvelutasoa, puhumattakaan tulevaisuuden kasvavista liikennetarpeista.

EU:n TEN-T-kriteerit määrittelevät, että rataverkko (mukaan lukien kattava verkko) on varustettava yhteiseurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS). ERTMS:n osana, uuden radioverkkopohjaisen eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän rakentamisessa toteutettaisiin välttämätön korvaava järjestelmä nykyisen tilalle ja perusta Suomen rataverkon digitalisaatiolle.

Digiratahanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Kehitys- ja verifiointivaihe (130 M€) on vuosina 2021-2027. Se sisältää kaupallisen pilottiradan rakentamisen Tampere-Pori/Rauma -rataosuuksille. Hankinta- ja toteutusvaihe ajoittuu vuosille 2028–2040, jolloin on suunniteltu toteutettavan maankattava varsinainen rakentaminen (noin 1,2 mrd. €). Lisäksi jo aiemmin rahoituksen on saanut Kouvola–Kotka/Hamina-rata-osuuden ETCS-testirata sekä laboratorion aloitus (11 M€).  

Uusi ETCS-järjestelmä tulee vaikuttamaan myös turvalaitteiden uusimistarpeisiin vähentäen niihin tarvittavaa rahoitusta merkittävästi. Asetinlaitteiden uusimistarpeet sovitetaan Digiradan etenemiseen mahdollisuuksien mukaan. Osittain asetinlaitejärjestelmiä on kuitenkin laajennettava ja uusittava jo aiemmin, jotta varmistetaan muiden infrahankkeiden eteneminen sekä liikenneturvallisuus järjestelmien elinkaaren loppuessa.