Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Digirata-hanke

Tilannekuvassa on tarkasteltu Digirata-hanketta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Digirata-hanke korvaa nykyisen elinkaarensa päähän tulevan junien kulunvalvontajärjestelmän (JKV)

Nykyinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) tulee elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Digirata-hanke uudistaa kulunvalvonnan kokonaisuuden.

Digirata-hankkeen myötä siirrytään yhteiseurooppalaiseen moderniin radiopohjaiseen kulunvalvontaan (ERTMS European Rail Traffic Management System) koko Suomen rataverkolla. Nykyisen junien kulunvalvontajärjestelmän elinkaaren jatkaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti kannattavaa. Hanke luo myös perustan Suomen rataverkon digitalisaatiolle.

Digirata-hanke turvaa osaltaan vähintään nykyisen tasoisen ja laajuisen rataverkon käytön. Hanke parantaa rataverkon käytön luotettavuutta, vähentää häiriöherkkyyttä sekä helpottaa häiriöistä palautumista.

Digirata-hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Käynnissä oleva Kehitys- ja verifiointivaihe ajoittuu vuosille 2021-2027. Se sisältää ensimmäisen kaupallisen ERTMS-radan rakentamisen Tampere-Pori/Rauma -rataosuuksille. Lisäksi jo aiemmin rahoituksen on saanut Kouvola–Kotka/Hamina-rataosuuden testirata sekä laboratorion aloitus. Varsinaisen toteutuksen (kustannusarvio 1,2 mrd. euroa) on suunniteltu tapahtuvan vaiheittain koko rataverkko läpikäyden vuoteen 2040 mennessä. Toteutuskustannusten ja omaisuuden on suunniteltu jakautuvan Väylävirastolle ja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:lle.

Uusi järjestelmä tulee vaikuttamaan myös turvalaitteiden uusimistarpeisiin vähentäen niihin tarvittavaa rahoitusta merkittävästi. Turvalaitteiden kunnon ylläpidossa jatketaan nykyisen asetinlaitekannan elinkaarta, kunnes Digirata-hankkeen myötä siirrytään uuteen kulunvalvontajärjestelmään. Tämä tarkoittaa, ettei uusia asetinlaitteita hankita enää käynnissä olevien investointien jälkeen, ja nykyisten laitteiden elinkaarta jatketaan korjauksin, kunnes uusi järjestelmä on käyttöönotettu.

Suomen kartalla esitetty digirata-hankkeen suunniteltu vaiheittainen toteutus
Kuva. Digirata-hankkeen suunniteltu vaiheittainen toteutus (9/2023).