Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

25 t akselipainojen osuus pääväyläverkosta ja TEN-T-ydinverkosta

Mittarilla seurataan 25 t akselipainojen osuuden kehitystä pääväyläverkolla ja TEN-T-ydinverkolla ja siten tavaraliikenteen palvelutason kehitystä. Mittari perustuu rautateiden verkkoselostuksen tietoihin. Mittarin tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

TEN-T-ydinverkolla 25 tonnin akselipainon osuus oli vuonna 2021 noin 88 %:lla ydinverkosta. Pääväyläverkolla 25 tonnin akselipainon osuus toteutui noin 36 %:lla verkosta.

Liikenne 12 -suunnitelmalla tavoitellaan TEN-T-ydinverkkokäytävien radoilla pääväyläasetusta korkeampaa palvelutasoa, kuten 25 tonnin akselipainoja ja korkeampia nopeusrajoituksia. TEN-T-verkon ja pääväyläverkon toimivuuden varmistaminen on tärkeää tavaraliikenteelle ja kansainvälisille kuljetustarpeille.  

Vuonna 2021 rautateiden pääväyläverkon pituus on 3 456 ratakilometriä (asetus 933/2018). Suomessa rautateiden TEN-T-ydinverkon pituus on noin 1 360 ratakilometriä. Vuonna 2020 oli 25 tonnin akselipainon verkon laajuus yhteensä 1 315 ratakilometriä.  

Pääväylistä 25 tonnin akselipaino toteutui 1 248 ratakilometrillä. Tämä on 36,1 % rautateiden pääväyläverkosta. TEN-T-ydinverkolla 25 tonnin akselipainon osuus toteutui 86,1 %:lla ydinverkosta eli yhteensä 1 155 ratakilometrillä.  

25 tonnin akselipainosta on hyötyä vain tavaraliikenteelle. Koska kaikilla rataosilla ei ole tavaraliikennettä, mittarin tavoitearvo ei ole 100 %.  

Suomen kartalla rautateiden pääväylät ja muu rataverkko
Kuva: Rautateiden pääväylät ja muu rataverkko
Suomen kartalla rautateiden TEN-T ydinverkko
Kuva: Rautateiden TEN-T-ydinverkko
Suomen kartassa  kuormituskapasiteetti vuonna 2021
Kuva: Kuormituskapasiteetti vuonna 2021