Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

TRANSPORTSTATISTIK

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet. Analysen har uppdaterats den 8 juni 2022 och samtidigt har information om det världspolitiska lägets konsekvenser fogats till analysen.

Traficom

Utifrån de avgiftsuppgifter som samlats in vid uppföljningen av taximarknaden har prisnivån på taxiresor hållit sig på ungefär samma nivå jämfört med när priserna avreglerades 2018. I Nyland har pr...

Traficom

I Finland finns cirka 9 400 taxiföretag av vilka så gott som 42 procent var registrerade i Nyland. Antalet taxifordon har ökat med cirka 35 procent från år 2018 - samtidigt har antalet tillgängliga...

Traficom

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter omkom 189 personer i vägtrafiken år 2022, vilket är det lägsta antalet i statistikens historia. Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga förare förblev...

Traficom

År 2022 gjordes 4 589 första registreringar av vattenfarkoster. Det framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Antalet första registreringar minskade med 11 procent jämfört...