På denna webbplats kommer vi under åren 2021–2023 att bygga upp en informationshelhet om trafik, transport och kommunikation. Ta del av den mångsidiga statistik- och lägesbildsinformationen.

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet.

Ta del av kommunikationsstatistiken

Statistik om kommunikationstjänsterna och -näten har nu publicerats på denna webbplats. Besök sidan för att ta del av mångsidig information om bredbands-, telefon-, tv-, radio- och posttjänster.
Kuvituskuva

Traficom

I Finland syns den geografiska regionindelningen i digitaliseringens framskridande. Fasta snabba förbindelser finns tillgängliga i städer och urbana kommuner på ett heltäckande sätt både via optisk...

Traficom

Enligt de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 60 procent av de finländska hushållen möjlighet att ta i användning en fast internetuppkoppling med en nedladdnin...

Traficom

Data i finländska mobilnät fortsätter att öka exponentiellt varje år. I internationell jämförelse är vi storkonsumenter av mobilförbindelser. Användningen av mobildata fördelas inte jämnt bland anv...

Traficom

Båtliv har blivit mer populärt under coronatiden, vilket också syns i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister i form av ett ökat antal vattenfarkoster. I början ...