Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Viestintäverkkojen energiankulutus

Tilasto kuvaa suomalaisten viestintäverkkojen vuosittaista sähkökulutusta ja sen kehitystä sekä jakaumaa kiinteiden verkkojen ja matkaviestinverkkojen välillä. Tiedot kerätään kerran vuodessa suurimmilta teleyrityksiltä. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Traficom keräsi verkkojen energiankulutusta koskevat tiedot ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Tiedot koskevat vuoden 2021 energiankulutusta.

Energiankulutus ja sen jakautuminen 2021

Viestintäverkkojen energiankulutus kerättiin jaoteltuna kiinteisiin liityntäverkkoihin, matkaviestinverkkojen radioverkkoihin ja muihin verkon osiin kokonaisuutena. Suomalaisten viestintäverkkojen energiankulutus vuonna 2021 oli yhteensä noin 650 GWh. Matkaviestinverkkojen radioverkot kattoivat kerättyjen tietojen perusteella kokonaiskulutuksesta noin 60 %, kiinteät liityntäverkot noin 20 % ja muut verkkojen osat yhteensä noin 20 %. Matkaviestinverkkojen osalta tiedot sisältävät kaikki verkkosukupolvet 2G:stä 5G:hen ja kiinteiden verkkojen osalta kaikki teknologiat kupariverkoista valokuituverkkoihin.

Traficom kerää teleyrityksiltä myös viestintäverkkojen tiedonsiirtomäärän gigatavuina kahdesti vuodessa. Suhteuttamalla energiankulutusta koskevat tiedot vuosittaisiin tiedonsiirtomääriä koskeviin tietoihin on energiankulutus kiinteässä verkossa noin 0,05 kilowattituntia (kWh) ja matkaviestinverkossa noin 0,12 kWh siirrettyä gigatavua (Gt) kohden. Laskelmassa muiden verkonosien energiankulutus on jaettu tasan kiinteän ja matkaviestinverkon kesken. Vastaavasti yhdellä kilowattitunnilla siirretään matkaviestinverkossa dataa noin 8,5 Gt ja kiinteässä verkossa noin 20 Gt.