Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilasto kuvaa suomalaisten viestintäverkkojen vuosittaista sähkökulutusta ja sen kehitystä sekä jakaumaa kiinteiden verkkojen ja matkaviestinverkkojen välillä. Tiedot kerätään kerran vuodessa suurimmilta teleyrityksiltä. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Muutokset tilastossa

Vuoden 2022 tietojen päivityksen yhteydessä tehtiin takautuvia korjauksia myös vuoden 2021 tietoihin. Muutokset johtuvat teleyritysten tarkentuneesta raportoinnista.

Viestintäverkkojen energiankulutus kerätään jaoteltuna kiinteisiin liityntäverkkoihin, matkaviestinverkkojen radioverkkoihin ja muihin verkon osiin kokonaisuutena. Matkaviestinverkkojen osalta tiedot sisältävät kaikki verkkosukupolvet 2G:stä 5G:hen ja kiinteiden verkkojen osalta kaikki teknologiat kupariverkoista valokuituverkkoihin.