Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tieliikenteen ajoneuvoista

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta on tarkasteltu ajoneuvoluokittain ensirekisteröintien ja ajoneuvokannan osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista ajoneuvoista on vielä pieni, mutta se on kasvanut viime vuosina. Vaihtoehtoisten käyttövoimien lisääntyminen näkyy erityisesti ensirekisteröidyissä ja käytettyinä maahantuoduissa henkilöautoissa. Seuranta perustuu Traficomin Ajoneuvokannan tilastoihin.

Vaihtoehtoisiksi käyttövoimiksi on laskettu sähkö (täyssähkö ja ladattavat hybridit), vety, maa-/biokaasu ja korkeaseosetanoli (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa.

Henkilöautot

Liikennekäytössä olevia henkilöautoja oli kesäkuun 2021 lopussa noin 2,8 miljoonaa ja niistä vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli noin 3,4 %. Vuoden 2020 lopussa vastaava osuus oli 2,6 %, vuoden 2019 lopussa 1,6 % ja vuoden 2018 lopussa 0,9 %.

Vaihtoehtoisista käyttövoimista erityisesti sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä on ollut kovassa kasvussa. Kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 62 786 ladattavaa hybridiä ja 14 682 täyssähköautoa. Ladattavien hybridien määrä on kasvanut 85 prosentilla ja täyssähköautojen jopa 128 prosentilla edellisvuoden kesäkuuhun nähden. Viidessä vuodessa täyssähköautojen määrä on yli 20-kertaistunut ja ladattavien hybridien määrä yli 37-kertaistunut.

Kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 13 472 kaasuautoa. Niiden määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuusta noin 21 prosentilla. Viidessä vuodessa liikennekäytössä olevien kaasuautojen määrä on kahdeksankertaistunut, joskin niiden määrän kasvu on hidastunut parin viime vuoden aikana. Korkeaseosetanoliautojen määrä on kasvanut yhteensä noin tuhannella ajoneuvolla vuodesta 2016 vuoteen 2021, ollen noin 4 500 ajoneuvoa kesäkuun 2021 lopussa. Lisäksi liikenteessä on vuosina 2016–2021 ollut myös yksi vetyauto.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien määrän kasvu näkyy erityisesti ensirekisteröidyissä ja käytettynä maahantuoduissa henkilöautoissa, joista myös jälkimmäisellä on varsin suuri merkitys ajoneuvokantaamme. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 29,4 % tammi-heinäkuussa 2021, kun taas vastaava osuus käytettynä maahantuoduilla henkilöautoilla oli 34,6 %. Osuudet ovat kasvaneet edellisvuoden tammi-heinäkuusta, jolloin ensirekisteröidyissä henkilöautoissa vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 18,1 % ja käytettynä maahantuoduissa 23,4 %.

Tammi-heinäkuussa 2021 ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähkön osuus oli 7,6 %, ladattavien hybridien 20,8 % ja kaasun 1,0 %. Uusien korkeaseosetanoliautojen myynti on loppunut käytännössä kokonaan. Vastaavana ajankohtana käytettyinä maahantuoduista autoista täyssähkön osuus oli 5,2 %, ladattavien hybridien 26,8 %, kaasun 2,4 % ja korkeaseosetanolin 0,2 %.

Pakettiautot

Liikennekäytössä olevia pakettiautoja oli 349 271 kesäkuun 2021 lopussa ja niistä selkeästi suurin osa eli noin 96,3 % oli dieselkäyttöisiä. Bensiinikäyttöisten osuus oli 3,2 % ja vaihtoehtoisten käyttövoimien 0,5 %.

Kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 987 kaasukäyttöistä pakettiautoa ja niiden määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuuhun nähden vajaalla 130 ajoneuvolla. Vuoden 2016 kesäkuuhun nähden kaasupakettiautoja on liikennekäytössä noin nelinkertainen määrä. Sähköllä toimivien pakettiautojen määrä on ollut kasvussa erityisesti vuonna 2021. Kesäkuun 2021 lopussa liikenteessä oli 608 sähköpakettiautoa ja niiden määrä melkein kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Viiden viime vuoden aikana sähköpakettiautojen määrä on nelinkertaistunut. Ladattavia hybridejä oli liikennekäytössä kesäkuun 2021 lopussa 144, kun niitä vuotta aiemmin oli 65. Lisäksi reilu kymmenen pakettiautoa kulki korkeaseosetanolilla kesäkuun 2021 lopussa.

Kuorma-autot

Liikennekäytössä oli kesäkuun 2021 lopussa 101 191 kuorma-autoa ja niistä valtaosa eli noin 97,4 % oli dieselkäyttöisiä. Bensiinikäyttöisten osuus oli 2,1 % ja vaihtoehtoisten käyttövoimien 0,4 %. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivista kuorma-autoista 291 oli kaasukäyttöisiä, 7 sähkökäyttöisiä ja 121 korkeaseosetanolilla toimivia. Edellisvuoden kesäkuuhun nähden kaasukuorma-autojen määrä on kasvanut noin 80 ajoneuvolla ja sähkökäyttöisten sekä korkeaseosetanolilla toimivien muutamalla ajoneuvolla. Viiden viime vuoden aikana kaasukuorma-autojen määrä on 3,7-kertaistunut ja korkeaseosetanolilla toimivien kuorma-autojen melkein kaksinkertaistunut.

Linja-autot

Liikennekäytössä oli 9 719 linja-autoa kesäkuun 2021 lopussa ja niistä 97,5 % oli dieselkäyttöisiä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 2,3 %.

Sähköllä toimivia linja-autoja oli kesäkuun 2021 lopussa 154, kun niitä vuonna 2020 vastaavana ajankohtana oli 65. Sähköllä toimivien linja-autojen määrä on kasvanut erityisesti vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2021 alkupuolella. Kasvuun lienee vaikuttanut esim. julkisia hankintoja koskeva puhtaan kaluston direktiivi. Kaasukäyttöisiä linja-autoja oli kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä 62 ja niiden määrä on kasvanut muutamalla ajoneuvolla vuosittain. Lisäksi kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli kaksi ladattavaa hybridiä ja kaksi korkeaseosetanolilla toimivaa linja-autoa.

Moottoripyörät ja mopot

Kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 189 645 moottoripyörää ja niistä 99,95 % oli bensiinikäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä moottoripyöriä oli liikennekäytössä kaikkiaan 71 (0,04 %) ja dieselkäyttöisiä 11 ajoneuvoa (0,01 %). Muilla käyttövoimilla toimivia moottoripyöriä on lähinnä yksittäiskappaleita. Sähkökäyttöisten moottoripyörien määrä on lisääntynyt muutamalla vuosittain.

Kesäkuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 130 890 mopoa. Näistä 97,8 % oli bensiinikäyttöisiä ja 2,2 % sähkökäyttöisiä. Muilla käyttövoimilla toimivia mopoja on lähinnä yksittäiskappaleita. Liikennekäytössä olevien sähkökäyttöisten mopojen määrä kasvoi kesäkuuhun 2020 nähden noin 390 ajoneuvolla. Kaikkiaan liikennekäytössä olevien sähkömopojen määrä on kasvanut 744 ajoneuvosta kesäkuun 2016 lopussa 2 899 ajoneuvoon kesäkuun 2021 lopussa.