Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tieliikenteen ajoneuvoista

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta on tarkasteltu ajoneuvoluokittain ensirekisteröintien ja ajoneuvokannan osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ajoneuvokannasta jatkaa kasvamistaan. Kasvu näkyy eri ajoneuvoluokissa ensirekisteröityjen ja maahantuotujen vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen määrän lisääntymisenä sekä fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen vähenemisenä.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista ajoneuvoista on vielä pieni, mutta se on kasvanut viime vuosina. Vaihtoehtoisten käyttövoimien lisääntyminen näkyy erityisesti ensirekisteröidyissä ja käytettyinä maahantuoduissa henkilöautoissa. Seuranta perustuu Traficomin Ajoneuvokannan tilastoihin. Vaihtoehtoisiksi käyttövoimiksi on laskettu sähkö (täyssähkö ja ladattavat hybridit), vety, maa-/biokaasu ja korkeaseosetanoli (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, joita ei kuitenkaan tarkastella tässä seurannassa, koska niiden käyttö ei vaadi uuden ajoneuvokaluston hankintaa.  

Henkilöautot 

Kesäkuun 2022 lopussa Suomen henkilöautokannasta 5,1% käyttää vaihtoehtoisia käyttövoimia. Osuus on kasvanut viime vuosina ollen 3,4 % vuoden 2021 kesäkuun lopussa ja vuoden 2018 lopussa vielä 0,9%. 

Erityisesti sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä on jatkanut voimakasta kasvuaan. Täyssähköautojen määrä on kasvanut vuodessa jopa noin 122 %. Kesäkuun 2021 lopussa täyssähköautoja oli 14 682 ja vuoden 2022 kesäkuun lopussa niitä oli 32 981.  Ladattavien hybridien määrä on noussut noin 46 %. Ladattavia hybridejä on kesäkuun 2021 lopussa olleesta lukemasta 62 786 noussut vuodessa lukemaan 92 103.  

Vastaavat vuotuiset prosentuaaliset kasvut kesäkuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisessä vertailussa olivat täyssähköautoilla 128 % ja ladattavilla hybrideillä 85 %. Täyssähköautojen määrä on siis pitänyt kasvuvauhtinsa jotakuinkin saman tasoisena ja ladattavien hybridien kasvuvauhti on hieman pienentynyt. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ladattavien hybridien määrä kesäkuussa 2022 on melkein kolminkertainen verrattuna täyssähköautoihin. Kasvun lukumäärät ladattavilla hybrideillä ovat siten merkittävästi suurempia kuin täyssähköautoilla. Ladattavien hybridien lukumäärällinen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on pysynyt näinä kahtena vuotena melko saman suuruisena noin 30 000:ssa vuotta kohden. Vuoden 2022 ensimmäisenä ja toisena neljänneksenä täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrän kasvu ei ole ollut merkittävästi poikkeavaa muusta vuodesta vaan kasvu on jatkunut melko tasaisena.

Ensirekisteröinnit ja maahantuodut henkilöautot 

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista yli puolet ovat edelleen bensiinikäyttöisiä, mutta vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus on merkittävä. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista jopa 19 % oli ladattavia hybridejä ja 14,4 % oli sähkökäyttöisiä tammi-elokuussa 2022. 

Maahantuoduista henkilöautoista osuudet ovat vieläkin suuremmat. Jopa yli puolet maahantuoduista henkilöautoista ovat ladattavia hybrideitä tai sähköautoja. Ladattavia hybridejä oli maahantuoduista autoista 30,4 % ja sähköautoja oli 19,8 %. 

Pakettiautot

Liikennekäytössä olevista pakettiautoista suurin osa eli yli 96 % on Diesel-käyttöisiä. Vaihtoehtoisten osuus pakettiautoissa on 0,7 %. Tämä osuus on hieman kasvanut edellisvuodesta. 

Pakettiautoissa on huomattavasti enemmän täyssähköautoja kuin ladattavia hybridejä poiketen merkittävästi henkilöautoista. Täyssähköpakettiautoja oli kesäkuun 2022 lopussa 1050 ja ladattavia hybridejä 232 kappaletta. Määrät ovat molemmissa luokissa kasvussa. Kaasulla kulkevia pakettiautoja oli samana ajankohtana 1113, korkeaseosetanolilla kulkevia autoja 15 ja muita yhteensä 21. Kaasukäyttöisten pakettiautojen lukumäärän kasvu on ollut viimevuosina melko tasaista.

Kuorma-autot

Liikennekäytössä oli kesäkuun 2022 lopussa 99 939 kuorma-autoa ja niistä valtaosa eli noin 97,2 % oli dieselkäyttöisiä. Bensiinikäyttöisten osuus oli 2,3 % ja vaihtoehtoisten käyttövoimien 0,5 %. Edellisvuoden kesäkuuhun nähden kaasukuorma-autojen määrä on kasvanut noin 60 ajoneuvolla ja sähkökäyttöisten sekä korkeaseosetanolilla toimivien muutamalla ajoneuvolla.

Linja-autot

Linja-autoista valtaosa on dieselkäyttöisiä, mutta täysin sähköllä kulkevien linja-autojen määrä on huomattavassa kasvussa. Dieselillä kulkevia linja-autoja oli kesäkuun 2022 lopussa 10 285 kappaletta. Edellisen vuoden kesäkuun lukema oli 11 623. Täyssähkölinja-autojen määrä nousi vuoden 2021 kesäkuun 272:sta vuoden 2022 kesäkuuhun lukumäärään 325. Kasvuun lienee vaikuttanut esim. julkisia hankintoja koskeva puhtaan kaluston direktiivi.

Moottoripyörät ja mopot

Kesäkuussa 2022 liikennekäytössä oli 187 288 moottoripyörää. Näistä vain 0,1 % toimii vaihtoehtoisilla käytövoimilla, joista 101 toimii sähköllä. Sähköllä toimivia moottoripyöriä oli kuitenkin aiempia vuosia enemmän kesäkuussa 2022, kun niitä oli vuoden 2021 kesäkuussa 70 ja vuoden 2020 kesäkuussa vain 65.