Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilasto sisältää Suomessa toimivien teleyritysten investoinnit kiinteän verkon ja matkaviestinverkon toimintaan sekä tv- ja radiotoimintaan. Tiedot kerätään teleyrityksiltä kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

TILASTOON TEHDYT MUUTOKSET

Vuoden 2020 investointitietoja korjattiin takautuvasti vuoden 2021 tietojen päivityksen yhteydessä.

Selitteet

Teletoiminnan aineelliset investoinnit ilmoitetaan bruttona euroissa ja ne sisältävät myös esim. kiinteistöt, ajoneuvot ja toimistolaitteet jotka tukevat jokaisen alakategorian liiketoimintaa. Valokuituinvestoinnit, myös tukiasemakuidut, luetaan kaikki kiinteään verkkoon. Jos ei ole selvää, kuuluuko investointi (esim. laitetila) kiinteään verkkoon vai matkaviestinverkkoon, se luetaan kiinteään verkkoon. Investoinnit sisältävät investoidut laajakaistatuet.

Teletoiminnan investointiaste lasketaan jakamalla teletoiminnan kokonaisinvestoinnit teletoimialan kokonaisliikevaihdolla.

Viestintäpalveluja koskevien tilastojen määritelmät