Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatieliikenteen täsmällisyys kaukojunaliikenteessä

Mittarilla seurataan kaukojunaliikenteen täsmällisyyttä tarkastelemalla osuutta junista, jotka ovat enintään 5 minuuttia myöhässä. Mittarilla seurataan myös radanpidon vaikutusta kaukojunaliikenteen myöhästymisiin. Mittari perustuu Fintrafficin Digitraffic-palvelun dataan sekä Väyläviraston raportointijärjestelmän tietoihin. Mittarin tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Vuoteen 2021 asti täsmällisyyskehitys oli positiivista, mutta vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut haastavampi. Kehitykseen ovat vaikuttaneet haastavat talviolosuhteet sekä ratatöiden suuri määrä ja niihin liittyneet haasteet.

Täsmällisyys kaukojunaliikenteessä kertoo niiden junien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen aikataulustaan enintään 5 minuuttia myöhässä. Keskimäärin kaukoliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina. Kausivaihtelu on kuitenkin tyypillistä täsmällisyydelle. Haastavat talviolosuhteet heikentävät täsmällisyyttä ja myös kesällä kiivain ratatyökausi ja mahdolliset myrskyt näkyvät jonkin verran täsmällisyydessä. Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut haastava. Hankalan talven jälkeen täsmällisyys nousi hyvälle tasolle, mutta kesäkuussa oli haasteita etenkin ratatöihin liittyen.

Vuosina 2020 ja 2021 positiiviseen täsmällisyyskehitykseen vaikutti jonkin verran pandemiatilanteen takia pienentynyt liikennemäärä. Myöhästymiset vähenivät kuitenkin suhteessa selkeästi enemmän kuin mitä liikennemäärä supistui.

Myös radanpidon vuoksi myöhästyneiden junien laskennallinen osuus on keskimäärin pienentynyt. Vaihtelu on kuitenkin lisääntynyt ja vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut haastava. Kesällä 2021 radanpidon osuutta myöhästymisistä nostivat nopeusrajoitukset, jotka osittain johtuivat suistumisista aiheutuneista rajoitteista. Kesällä 2022 haasteet ratatöissä, sekä niiden jälkeen voimaan jääneet rajoitteet, ovat aiheuttaneet myöhästymisiä.