Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Rautatieliikenteen täsmällisyys kaukojunaliikenteessä

Mittarilla seurataan kaukojunaliikenteen täsmällisyyttä tarkastelemalla osuutta junista, jotka ovat enintään 5 minuuttia myöhässä. Mittarilla seurataan myös radanpidon vaikutusta kaukojunaliikenteen myöhästymisiin. Mittari perustuu Fintrafficin Digitraffic-palvelun dataan sekä Väyläviraston raportointijärjestelmän tietoihin. Mittarin tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Vuotta 2022 lukuun ottamatta täsmällisyystilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Täsmällisyys kaukojunaliikenteessä kertoo niiden junien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen aikataulustaan enintään 5 minuuttia myöhässä. Keskimäärin kaukoliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina. Kausivaihtelu on kuitenkin tyypillistä täsmällisyydelle. Haastavat talviolosuhteet heikentävät täsmällisyyttä ja myös kesällä kiivain ratatyökausi ja mahdolliset myrskyt näkyvät jonkin verran täsmällisyydessä. Vuosi 2022 oli haastava. Etenkin hankalat talviolosuhteet, ratatöiden suuri määrä ja niihin liittyneet haasteet sekä tilapäisten nopeusrajoitusten suuri määrä heikensivät täsmällisyyttä. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla täsmällisyystilanne on puolestaan ollut hyvä.

Vuosina 2020 ja 2021 positiiviseen täsmällisyyskehitykseen vaikutti jonkin verran pandemiatilanteen takia pienentynyt liikennemäärä. Myöhästymiset vähenivät kuitenkin suhteessa selkeästi enemmän kuin mitä liikennemäärä supistui.

Myös radanpidon vuoksi myöhästyneiden junien laskennallinen osuus on keskimäärin pienentynyt. Vaihtelu on kuitenkin ollut suurta ja tämänkin osalta vuosi 2022 oli selvästi haastavampi. Kesällä 2021 radanpidon osuutta myöhästymisistä nostivat nopeusrajoitukset, jotka osittain johtuivat suistumisista aiheutuneista rajoitteista. Kesällä 2022 haasteet ratatöissä, sekä niiden jälkeen voimaan jääneet rajoitteet, aiheuttivat paljon myöhästymisiä. Tämän jälkeen tilanne on parantunut selvästi. Kesäkuu 2023 oli haasteellisempi. Etenkin ratainfran laiteviat sekä tilapäiset nopeusrajoitukset aiheuttivat myöhästymisiä.