Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatieliikenteen täsmällisyys kaukojunaliikenteessä

Mittarilla seurataan kaukojunaliikenteen täsmällisyyttä tarkastelemalla osuutta junista, jotka ovat enintään 5 minuuttia myöhässä. Mittarilla seurataan myös radanpidon vaikutusta kaukojunaliikenteen myöhästymisiin. Mittari perustuu Fintrafficin Digitraffic-palvelun dataan sekä Väyläviraston raportointijärjestelmän tietoihin. Mittarin tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Kaukojunaliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet leuto talvi 2019–2020 ja koronapandemia.

Täsmällisyys kaukojunaliikenteessä kertoo niiden junien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen aikataulustaan enintään 5 minuuttia myöhässä. Yleisesti kaukojunaliikenteen täsmällisyys on parantunut kahden viime vuoden kuluessa. Kausivaihtelu on tyypillistä täsmällisyydelle. Haastavat talviolosuhteet heikentävät täsmällisyyttä ja myös kesällä kiivain ratatyökausi ja mahdolliset myrskyt näkyvät jonkin verran täsmällisyydessä. Haasteellisten talviolosuhteiden vaikutus näkyy selkeästi alkuvuodessa 2019 ja 2021.

Yleisesti positiiviseen täsmällisyyskehitykseen ovat vaikuttaneet leuto talvi 2019–2020 sekä vallitseva COVID-19-pandemiatilanne. Myöhästymiset ovat kuitenkin vähentyneet suhteessa selkeästi enemmän kuin mitä esimerkiksi liikennemäärä on supistunut pandemiasta johtuen.

Myös radanpidon vuoksi myöhästyneiden junien laskennallinen osuus on pienentynyt merkittävästi. Kesällä 2021 radanpidon osuutta myöhästymisistä ovat nostaneet nopeusrajoitukset. Osittain tämä on johtunut suistumisesta aiheutuneiden ratavaurioiden takia asetetusta nopeusrajoituksesta Jyväskylä–Keuruu-välillä.