Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatieliikenteen järjestäminen ja rahoitus

Tilannekuvassa esitetään henkilöjunaliikenteen toteuttamistavat ja siihen liittyvä julkinen rahoitus. Rautatieliikenteen järjestämistä ja rahoitusta koskevaa tilannekuvaa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Suuri osa rautateiden kaukoliikenteestä on markkinaehtoista liikennettä, jota VR tarjoaa kaupallisin perustein. Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaan liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen rautatieliikennettä koskevissa asioissa Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen ulkopuolella. LVM ostaa matkustajajunaliikennettä täydentämään VR:n markkinaehtoista junaliikennettä sinne, missä markkinaehtoinen liikenne ei ole valtakunnallisesti ja alueellisesti liiketaloudellisesti kannattavaa. HSL järjestää omalla alueellaan lähijunaliikenteen. 

Kuvassa on esitetty Suomen kartalla markkinaehtoinen junaliikenne ja ostoliikenne rataosilla.
Kuva: Junaliikenteen järjestämistavat ja ostoliikenteen toteuttamistapa vuonna 2021.

Matkustajajunaliikenteen julkinen rahoitus

Rautatieliikenteen ostojen taso on pysynyt tasaisena viimeisten vuosien aikana. Valtion ostot ovat olleet hieman alle 30 miljoonan euron (ilman arvonlisäveroa) ja HSL-lähijunaliikenteen ostot samoin hieman alle 30 miljoonan euron tasolla. HSL-alueen luvut ovat laskennallisia, sillä HSL:n lipulla voi matkustaa koko järjestelmässä ja niiden kohdentaminen lähijunaliikenteelle jyvitetään nousijamäärien suhdeluvulla. Rahoituksessa esitetyt rahasummat ovat nettomääräisiä, eli bruttokustannuksista on vähennetty lipputulot.