Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Matkaviestinverkon terminointihinta

Tilasto kuvaa matkaviestinverkon terminointihinnan kehitystä. Tietoja päivitetään hintojen muuttuessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

EU:n laajuiset kiinteän ja matkaviestinverkon laskevan puheliikenteen eli terminoinnin enimmäishinnat tulivat voimaan 1.7.2021 ja niitä sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenmaiden teleyrityksiin. Terminointimaksujen EU:n laajuiset enimmäishinnat määräytyvät komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/654 mukaisesti (Ulkoinen linkki).

Matkaviestinverkon osalta vuodesta 2024 lähtien kaikkialla jäsenvaltiossa sovelletaan yhtenäistä, koko unionin laajuista terminointihintaa, joka on 0,2 senttiä minuutissa. Asetus sisältää kolmen vuoden siirtymäajan, jonka aikana noudatetaan enimmäishintoja seuraavasti:

  • vuonna 2021 enimmäishinta on 0,7 senttiä/min
  • vuonna 2022 enimmäishinta on 0,55 senttiä/min
  • vuonna 2023 enimmäishinta on 0,4 senttiä/min.

Kiinteän verkon osalta vuoden 2021 loppuun asti noudatettava hintakatto eli enimmäishinta on Suomessa 0,111 senttiä minuutissa. Vuoden 2022 alusta lähtien kaikissa jäsenvaltiossa sovelletaan vain yhtä yhtenäistä terminointihintaa, joka on 0,07 senttiä minuutissa. 

Selitteet

Terminointihinta tarkoittaa puhelun vastaanottavan teleyrityksen soittajan käyttämältä teleyritykseltä perimää hintaa puhelun ohjautumisesta vastaanottavan teleyrityksen verkkoon. Matkaviestinverkosta tai kiinteästä puhelinverkosta soitettu puhelu ohjautuu soittajan käyttämän teleyrityksen verkosta puhelun vastaanottajan käyttämän teleyrityksen verkkoon. Tällöin puhelun vastaanottajan käytössä oleva teleyritys perii omaan verkkoonsa ohjautuvasta liikenteestä maksun soittajan teleyritykseltä. Tätä maksua kutsutaan laskevan puhelinliikenteen maksuksi eli terminointimaksuksi.