Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

MaaS-palvelut

Tilannekuvassa on tarkasteltu MaaS -palveluita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Mobility as a Service (MaaS), eli liikkumisen palveluistaminen on viime vuosina yleistynyt tapa ajatella liikkumisen keinoja palvelun muodossa. MaaS on vaihtoehto sujuvaan ja resurssitehokkaaseen liikkumiseen ilman yksityisautoilua. MaaS mahdollistaa useiden liikkumismuotojen yhdistämisen räätälöidyksi saumattomiksi matkaketjuiksi kokonaisuudeksi yhden yhdistävän palvelun avulla. Näitä syntyneitä palveluita kutsutaan liikennepalvelulain mukaisesti yhdistämispalveluiksi. Liikennepalveluissa yhdistämispalvelulla tarkoitetaan matkaketjujen muodostamista yhdistelemällä eri palveluntarjoajien liikkumispalveluja. Yhdistämispalvelusta käytetään myös termiä MaaS-operaattori.

MaaS-palveluihin kuuluvat muun muassa kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat, yhteiskäyttöautot, taksit ja joukkoliikenne. MaaS-palvelu voi tarjota sekä liput, että reittisuunnittelun joko yksittäisille matkaketjuille, tai kuukausiveloituksena.

Palveluntarjoajat voivat joko pelkästään välittää- ja yhdistää palveluita tai tämän lisäksi tarjota itse tuottamiaan tai muodostamiaan palveluja. MaaS Global Oy:n Whim-palvelu julkaistiin 2017 ja sitä voidaan pitää maailman ensimmäisenä MaaS-palveluna. Se on esimerkki välitys- ja yhdistämispalvelusta, joka ei itse tuota kuljetuspalvelua. Whim-palvelu toimii tällä hetkellä Suomessa Helsingissä sekä Turussa ja Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Itävallassa, Sveitsissä, sekä Japanissa. Esimerkkinä taas reittisuunnittelun ja liikkumispalvelun tarjoamisen yhdistämisestä on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen HSL sovellus, Tampereen joukkoliikenteen Nysse Mobiili, Matkahuollon Reitit & Liput -sovellus, Perille.fi. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti ja useat pitkäaikaiset liikenteen toimijat asemoivat itseään uudelleen.

MaaS on saavuttanut suosiota digitalisaation, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen sekä kestävyyden ajatuksen yleistymisen myötä. Liikennettä sujuvoittamalla liikenteen päästöjä voidaan vähentää. MaaS voi edistää vähäpäästöisempää liikennettä vähentämällä matkasuoritetta, eli kuljettuja kilometrejä, sekä yksikköpäästöjä valitsemalla vähäpäästöisiä kulkumuotoja ja käyttövoimia.

MaaS-palveluiden liiketoiminta- ja ansaintamallit ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. MaaS-palvelujen odotetaan tuovan arkiliikkumisen sujuvuutta ja helppoutta ihmisille, mutta lisätietoa tarvitaan siitä, tuottavatko MaaS-palvelut sellaista lisäarvoa, josta kuluttajat ovat valmiita maksamaan rahaa.

Liikenne- ja viestintävirastolle on ilmoittautunut noin 60 välitys- ja yhdistämispalvelua Suomessa tarjoavaa toimijaa, joista arviolta 7 tarjoaa laajemmin MaaS-palveluita ja arviolta 55 on taksivälityspalveluita.

Yhdistämispalveluiden piirissä olevat toimijat ovat osa liikennemarkkinoiden henkilöliikennettä. Henkilöliikenteen liikevaihdon osuus liikennemarkkinoista oli vuonna 2020 noin 5,3 miljardia euroa ja noin 8,5% markkinoiden kokonaisliikevaihdosta. Yhdistämis- ja välityspalveluiden määrä on noussut noin kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen vuosina 2018-2021 (Traficom).

Sääntely

Liikennemarkkinoiden säännellään Suomessa lailla liikenteen palveluista (320/2017).

Liikennepalvelulain ensimmäisessä vaiheessa koottiin tieliikennettä koskeva sääntely yhteen säädökseen. Toisessa vaiheessa mukaan otettiin lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säädökset sekä jatkettiin tiedon avaamisen ja hyödyntämisen sääntelyä. Kolmas vaihe sujuvoittaa liikenteen ammattipätevyyden suorittamista sekä edistää liikenteen digitalisaatiota ja varautumista. Liikkumisen palveluja ja tiedon hyödyntämistä säännellään myös EU-tasolla. EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisesta annettu asetus (N:o 2017/1926) velvoittaa avaamaan liikkumispalveluja koskevia olennaisia tietoja ja velvoittaa jokaisen jäsenvaltion perustamaan kansallinen yhteyspisteen (NAP), jonka kautta liikkumispalveluja koskevia tietoja on kootusti saatavilla.

EU:n komission on syksyllä 2021 julkaissut aloitteen multimodaalisista digitaalisista liikkumispalveluista. Tämä niin kutsuttu MDMS-aloite (multimodal digital mobility services) pyrkii luomaan EU-tasoisen sääntelykehyksen MaaS-markkinoiden ja -palvelujen kehitykselle varmistaen kaikille toimijoille tasapuolisen toimintaympäristön ja mahdollisuudet. Samalla tavoitteena on lisätä multimodaalisten matkaketjujen käytön helppoutta ja houkuttelevuutta asiakkaan näkökulmasta