Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Maanteiden liikennesuorite valtakunnallisesti ja suurimmilla kaupunkiseuduilla

Maanteiden liikennesuoritteen kehitystä on tarkasteltu valtakunnan tasolla ja kaupunkiseuduittain tieliikenteen osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Liikennesuorite väheni 0,5 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna koko maassa ollen 48,3 miljardia ajokilometriä. Henkilöliikenteen suorite laski edelleen vuodesta 2020, mutta logistiikan ja kuljetusten suorite kääntyi kasvuun.

Vuoden 2021 tieliikenteen kokonaissuorite oli yhteensä 48,3 miljardia ajokilometriä, mikä oli puoli prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lasku vuoteen 2020 verrattuna johtui henkilöliikenteestä, jossa henkilöautojen liikennesuorite laski 0,8 % 38,8 miljardiin ajoneuvokilometriin. Linja-autojen suorite laski jopa 12 % edellisvuodesta pudoten 461 miljoonaan kilometriin.

Tavaraliikenteen suorite on sen sijaan kasvussa edellisvuodesta. Kuorma-autojen liikennesuorite kasvoi prosentin ollen 3,3 miljardia ajokilometriä. Myös pakettiautojen suorite kasvoi vuonna 2021 lähes 2 % edellisvuodesta ollen 5,8 miljardia ajokilometriä.

Kaikkiaan kokonaisliikennesuorite on laskenut 4,3 % valtakunnallisesti vuoden 2019 tasosta. Henkilöliikenteen suoritteen lasku vuonna 2021 johtui vuoden aikana tapahtuneista koronaviruspandemian aikaisista rajoituksista, jotka vaikuttivat yksilöiden liikkumistarpeiden vähenemiseen tai matkojen pituuksien laskuun. 

Koronapandemian alusta jatkunut tieliikenteen suoritteen lasku on kohdentunut eri tavoin eri maakuntiin. Vuonna 2021 Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tieliikenteen kokonaissuorite on edelleen 10 % laskussa verrattuna vuoteen 2019. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä laskua on edelleen 9 % ja Kanta-Hämeessä 8 %. Sen sijaan tieliikenteen kokonaissuorite on lähes normalisoitunut vuoden 2021 aikana vuoden 2019 tasolle Pohjois-Pohjanmaalla (-1 %) ja Kainuussa (-2 %).

Maanteiden liikennesuorite valtakunnallisesti ja suurimmilla kaupunkiseuduilla

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2021 kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2 % ollen 623 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Maanteiden henkilöautojen suorite kasvoi 1,3 %, paketti- ja kuorma-autojen sen sijaan jopa 4 % edellisvuoteen verrattuna. Linja-autojen maantiesuorite laski sen sijaan n. 13,5 %.

Vuonna 2021 maanteiden liikennesuorite kääntyi kasvuun kaikilla suurimmilla kaupunkiseuduilla eli Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla. Helsingin ja Tampereen seuduilla liikennesuorite kasvoi maanteillä 8 %, Oulun seudulla 6 % ja Turun seudulla 3 % vuoteen 2020 verrattuna.