Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Maanteiden liikennesuoritteen kehitystä on tarkasteltu valtakunnan tasolla ja kaupunkiseuduittain tieliikenteen osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Liikennesuorite väheni vuonna 2022 1,3 % verrattuna edellisvuoteen laskien kokonaissumman noin 47,6 miljardiin ajokilometriin. Henkilöliikenteen suorite jatkaa vähenemistään, ja myös paketti- ja kuorma-autoilla ajetut kilometrit ovat kääntyneet laskuun. Edellisvuosista poiketen linja-autojen suorite on kääntynyt nousuu

Vuoden 2022 tieliikenteen kokonaissuorite oli yhteensä 47,6 miljardia ajokilometriä, mikä oli 1,3 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lasku vuoteen 2021 verrattuna johtui pääasiassa henkilöliikenteestä, jonka liikennesuorite laski prosentin verran 38,4 miljardiin ajoneuvokilometriin 38,8 miljardista. Tämän lisäksi tavaraliikenteen ajoneuvokilometrit ovat laskeneet edellisvuodesta: pakettiautojen ja kuorma-autojen liikennesuoritteet laskivat kumpikin reilun kolmen prosentin verran.

Linja-autojen suorite on sen sijaan kääntynyt kasvuun edellisvuodesta. Kun vuonna 2021 ajoneuvokilometrejä kertyi 460 miljoonaa, vuonna 2022 arvo oli kasvanut 522 miljoonaan. Tämä merkitsee noin 13 % kasvua.

Kaikkiaan kokonaisliikennesuorite on laskenut 5,3 % valtakunnallisesti vuoden 2019 tasosta. Koronapandemia laski erityisesti henkilö- ja linja-autoliikenteen suoritetta, kun yksilöiden liikkumistarpeet vähenivät ja matkat lyhenivät. Kun koronarajoitukset päättyivät vuoden 2022 aikana, linja-autoliikenteen suorite on alkanut elpymään ihmisten arjen normalisoituessa. Sitä vastoin henkilöliikenteen suoritteen vähentymisen jatkuminen voidaan selittää osittain vuoden 2022 ennätyksellisen korkeilla polttoaineen hinnoilla, säännöllisen etätyöskentelyn yleistymisellä ja verkkokauppojen käytön kasvulla. 

Koronapandemian alusta jatkunut tieliikenteen suoritteen lasku on kohdentunut eri tavoin eri maakuntiin. Vuonna 2021 Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tieliikenteen kokonaissuorite oli edelleen 10 % laskussa verrattuna vuoteen 2019. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä laskua oli edelleen 9 % ja Kanta-Hämeessä 8 %. Sen sijaan tieliikenteen kokonaissuorite oli lähes normalisoitunut vuoden 2021 aikana vuoden 2019 tasolle Pohjois-Pohjanmaalla (-1 %) ja Kainuussa (-2 %).

Maanteiden liikennesuorite valtakunnallisesti ja suurimmilla kaupunkiseuduilla

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2022 väheni edellisvuoteen verrattuna 0,9 % vähentymän ollen yhteensä 342 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Maanteiden

henkilöautojen suorite väheni 0,5 %, ja paketti- ja kuorma-autojen suoritteet vähenivät 2,7 % ja 4,1 %. Linja-autojen maantiesuorite kasvoi sen sijaan n. 13,3 %.

Vuonna 2022 maanteiden liikennesuorite kasvoi Turun (+ 5 %) ja Oulun (+ 4 %) kaupunkiseuduilla edellisvuoteen verrattuna. Helsingin ja Tampereen kaupunkiseuduilla maanteiden liikennesuorite pysyi käytännössä vuoden 2021 tasolla. Helsingin kaupunkiseutu on ainoa suurista kaupunkiseuduista, jonka maanteiden liikennesuorite ei ole toistaiseksi palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle. Tampereen ja Oulun seutujen maanteiden liikennesuorite ylitti vuoden 2019 tason jo vuonna 2021; Turun kaupunkiseutu seurasi perässä vuonna 2022.