Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Kauppamerenkulun huonokuntoisten kiinteiden turvalaitteiden osuus

Mittarilla seurataan korjausvelan kehitystä vesiväylillä tarkastelemalla kauppamerenkulun huonokuntoisten kiinteiden turvalaitteiden määrän kehitystä. Mittari ei suoraan kuvaa asiakkaille tarjottavaa palvelutasoa, vaan toimii enemmän perinteisen omaisuudenhallinnan työkaluna. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Pidemmällä aikavälillä kauppamerenkulun huonokuntoisten turvalaitteiden määrä on laskenut. Vuonna 2023 huonokuntoisten turvalaitteiden osuus kaikista turvalaitteista on tavoitteiden mukainen 2,5 %.

Vuonna 2022 huonokuntoisten turvalaitteiden osuus oli tavoitteiden mukainen 6,4 %. Vuonna 2023 huonokuntoisten turvalaitteiden osuus on edelleen pienentynyt jääden 2,5 %:iin. Trendi on edelleen paranemaan päin.

Nykyistä tasoa voidaan pitää korjausten kustannustehokkuuden kannalta varsin hyvänä eikä siitä ole Väyläviraston näkemyksen mukaan perusteita pyrkiä merkittävästi alaspäin.

Mittarin tuotannossa käytettävät tiedot kerätään turvalaitteiden väylänhoitoon liittyvien kuntotarkastusten yhteydessä ohjeistuksen mukaisesti ja ne ylläpidetään Reimari-järjestelmässä.