Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Joukkoliikenteen matkustajamäärät

Joukkoliikenteen matkustajamääriä tarkastellaan kulkumuodoittain, valtakunnallisesti sekä eri alueiden osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista hidastavaa

Joukkoliikenteen matkustajamäärät romahtivat koronapandemian myötä ja laskivat edelleen vuonna 2021. Vuonna 2022 matkustajamäärät ovat alkaneet palautua.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien seurannassa tarkastellaan rautatie-, raitiovaunu-, metro-, linja-auto- ja kaupunkilauttaliikenteen matkustajamäärien kehitystä.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehityksen seuranta liittyy keskeisesti Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteisiin lisätä kestävien kulkumuotojen tarjontaa ja ihmisten mahdollisuuksia valita kestävämpiä kulkumuotoja - erityisesti kaupunkiseuduilla.

Koronapandemia romahdutti joukkoliikenteen matkustajamääriä vuonna 2020 391 miljoonaan matkustajaan. Laskua tuli kaikkiaan n. 35 % vuoteen 2019 verrattuna. Joukkoliikenteen matkustajamäärien on arvioitu hieman laskeneen vuonna 2021 jopa vuoden 2020 tasosta, mutta tarkka kokonaisluku saadaan vasta vuoden 2022 lopulla tarkan tilastoinnin valmistuttua. Matkustajamäärät ovat kääntyneet kasvuun pandemiarajoitusten poistuttua vuonna 2022, mutta matkustajamäärien ei kuitenkaan ennakoida palautuvan vuoden 2019 tasolle vielä tämän vuoden aikana.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien valtakunnallisen tarkastelujen aineistona käytetään Traficomin julkisen liikenteen suoritetilastoa, jonka tiedot päivittyvät kahden vuoden viiveellä. Tästä johtuen koronaviruspandemian aikaista valtakunnallista tilastotietoa on vasta vuodelta 2020. Matkustajamäärätiedot kerätään eri lähteistä kulkumuotokohtaisesti. Rautatieliikenteen matkustajamäärätiedoissa esitetään sekä valtakunnallinen kaukojunaliikenne, josta tiedot saadaan VR:Ltä, sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) lähijunaliikenne, jonka tiedot saadaan HSL:ltä. Raitiovaunu- ja metroliikennettä on vain Helsingin kaupungin liikennelaitoksella, joiden matkustajatiedot saadaan myös HSL:Ltä. Lauttaliikenteen tiedot saadaan HSL:ltä ja Turun seudun joukkoliikenteeltä. Linja-autoliikenteen matkustajamäärätiedot saadaan Linja-autoliitolta ja siihen kuulumattomien yritysten osalta Tilastokeskuksen Linja-autojen tilinpäätöstilastosta. 

Vuonna 2020 linja-autoliikenne oli edelleen selkeästi suosituin joukkoliikennemuoto yli 59% osuudella. Linja-autoliikenteen tarjonta on maantieteellisesti kattavaa eikä sen järjestäminen vaadi suuria infrastruktuurin muutoksia toteutuakseen. Vaikka joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat kauttaaltaan merkittävästi, yhdenkään joukkoliikennemuodon osuus ei laskenut yli puolta prosenttiyksikköä verrattuna edellisvuoteen. Näin ollen matkustajamäärien lasku oli kaikissa joukkoliikenteen muodoissa melko tasaista. Vuonna 2020 kaikista joukkoliikennematkoista junalla tehdään 15,4 %, raitiovaunulla 9,1 %, metrolla 15,7 %, bussilla 59,5 % ja lautalla 0,3 %.

Joukkoliikennematkoista suurin osa tapahtuu suurilla kaupunkiseuduilla, joihin tilastoinnissa Liikennepalvelulain mukaan luetaan HSL-alue sekä Tampereen, Turun ja Oulun seudut. Vuoden 2020 joukkoliikenteestä 81% tapahtui suurilla kaupunkiseuduilla.

Keskisuuriin kaupunkiseutuihin lukeutuu tilastoinnissa Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Porin ja Vaasan seudut. Muun joukkoliikenteen matkustajiksi tilastoissa luetaan ELY-keskuksien toteuttaman joukkoliikenteen, pienten kuntien paikallisliikenteen sekä pienten joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikenteen matkustajat. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys oli ennen pandemiaa nousujohteista sekä suurilla että keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Vuoden 2020 tilastoista huomataan, että suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennemäärät vähenivät yli 30%, mutta muun joukkoliikenteen vain vajaan 18%.

Vuoden 2021 matkustajamäärien on arvioitu laskeneen edelleen noin 4 % suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla vuoden 2020 tasosta. Näin ollen matkustajamäärät ovat laskeneet suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla kaikkiaan n. 39 % koronaa edeltävästä vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2021 osalta arvioidaan, että joukkoliikenteen matkustajamäärät jäivät suurilla kaupunkiseuduilla n. 288 miljoonaan matkustajaan. Sen sijaan matkustajamäärät olivat hienoisessa kasvussa keskisuurilla kaupunkiseuduilla n. 25 miljoonalla matkustajalla.