Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Huonokuntoiset sillat maanteiden päätieverkolla

Mittarilla seurataan huonokuntoisten siltojen kehitystä pääväylä- ja päätieverkolla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Päätieverkolla on noin 2 500 siltaa. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta oli vuonna 2020 Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Sillat ovat tieverkon kriittisiä kohteita. Siltojen kunto aiheuttaa enenevässä määrin haasteita elinkeinoelämän kuljetuksille, erityisesti raskaille erikoiskuljetuksille ja muille massakuljetuksille. 

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Painorajoituksella tarkoitetaan sitä, että kohteen (sillan) kantavuus ei riitä ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille. Näin estetään teiden liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille. Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta ja vain poikkeustapauksissa 4 tonnin rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia. 

Maantieverkolla on noin 15 000 siltaa, joista päätieverkolla noin 2 500. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.  

Tavaraliikenteen painorajoitukset päätieverkolla ELY-keskuksittain 31.12.2020

Siltojen lukumäärät 31.12.2020
ELY-keskus

Valtatie 

Kantatie 

Seututie 

Yhdystie 

Muu tie 

Yhteensä 

UUD

  

  

  

31 

  

31 

VAR

  

  

  

59 

10 

69 

KAS

  

  

22 

  

26 

PIR

  

  

35 

  

37 

POS

  

  

  

48 

51 

KES

  

  

14 

19 

EPO

  

  

49 

54 

POP

  

  

  

67 

  

67 

LAP

  

38 

  

40 

Yhteensä

  

10 

363 

20 

394 

Huonokuntoisia siltoja on kaikkiaan noin 770, joista päätieverkolla noin 80. Tyydyttäväkuntoisten siltojen lukumäärä ja pinta-ala on kasvanut voimakkaasti.  

Väylävirasto arvioi, että vuoteen 2020 mennessä tieverkon silloista on tulossa peruskorjausikään noin 7000 siltaa. Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut, vaikka peruskorjauksiin on panostettu. Huonokuntoisten siltojen lukumäärän oletetaan kasvavan myös jatkossa.