Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Huonokuntoiset sillat maanteiden päätieverkolla

Mittarilla seurataan huonokuntoisten siltojen kehitystä pääväylä- ja päätieverkolla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Päätieverkolla on noin 3000 siltaa. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Sillat ovat tieverkon kriittisiä kohteita. Siltojen kunto aiheuttaa enenevässä määrin haasteita elinkeinoelämän kuljetuksille, erityisesti raskaille erikoiskuljetuksille ja muille massakuljetuksille. 

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Painorajoitetun sillan kantavuus ei riitä ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille. Rajoituksella turvataan siltojen turvallinen käyttö ja estetään siltojen ennenaikainen vaurioituminen.  

Maantieverkolla on noin 15 000 siltaa, joista päätieverkolla noin 3000 kpl. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Tavaraliikenteen painorajoitukset päätieverkolla ELY-keskuksittain 31.12.2020

UUD      34  34
VAR      5810 68 
KAS    317  222 
PIR    35   37 
POS      47 50 
KES    13 19 
EPO    49 53 
POP      64   64 
LAP  38   40 
Yhteensä  355 22 387 

Huonokuntoisia siltoja on kaikkiaan noin 754 kpl, joista päätieverkolla noin 86 kpl. Tyydyttäväkuntoisten siltojen lukumäärä ja pinta-ala on kasvanut voimakkaasti. Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain.  

Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut, vaikka peruskorjauksiin on panostettu. Huonokuntoisten siltojen lukumäärän oletetaan kasvavan myös jatkossa.