Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Huonokuntoiset sillat maanteiden päätieverkolla

Mittarilla seurataan huonokuntoisten siltojen kehitystä pääväylä- ja päätieverkolla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Päätieverkolla on noin 3000 siltaa. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Sillat ovat tieverkon kriittisiä kohteita. Siltojen kunto aiheuttaa enenevässä määrin haasteita elinkeinoelämän kuljetuksille, erityisesti raskaille erikoiskuljetuksille ja muille massakuljetuksille. 

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Painorajoitetun sillan kantavuus ei riitä ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille. Rajoituksella turvataan siltojen turvallinen käyttö ja estetään siltojen ennenaikainen vaurioituminen.  

Maantieverkolla on noin 15 000 siltaa, joista päätieverkolla noin 3000 kpl. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Tavaraliikenteen painorajoitukset päätieverkolla ELY-keskuksittain 31.12.2020

Siltojen lukumäärät 31.12.2021
ELY-keskus

Valtatie 

Kantatie 

Seututie 

Yhdystie 

Muu tie 

Yhteensä 

UUD

  

  

  

34

  

34

VAR

  

  

  

58

10 

68 

KAS

  

  

3

17

  2

22 

PIR

  

  

35 

  

37 

POS

  

  

  

47 

50 

KES

  

  

13 

19 

EPO

  

  

49 

53 

POP

  

  

  

64 

  

64 

LAP

  

38 

  

40 

Yhteensä

  

355 

22 

387 

Huonokuntoisia siltoja on kaikkiaan noin 754 kpl, joista päätieverkolla noin 86 kpl. Tyydyttäväkuntoisten siltojen lukumäärä ja pinta-ala on kasvanut voimakkaasti. Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain.  

Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut, vaikka peruskorjauksiin on panostettu. Huonokuntoisten siltojen lukumäärän oletetaan kasvavan myös jatkossa.