Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Eurooppalaiset ja riippumattomien tuottajien tuottamat TV-ohjelmat

Eurooppalaisten ja riippumattomien eurooppalaisten tuottajien tuottamia TV-ohjelmia tarkastellaan toiminnan harjoittajittain ja kanavittain sekä verrataan toteumia lain asettamiin vaatimuksiin. Tiedot kerätään televisiotoiminnan harjoittajilta ja päivitetään joka toinen vuosi. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Sähköisen viestinnän palvelulain mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava suurin osa lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille sekä 19 prosenttia lähetysajastaan eurooppalaisten riippumattomien tuottajien tuottamille ohjelmille. Riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja. Lähetysaikaan ei lueta aikaa, joka on varattu uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiolähetyksille ja teleostoslähetyksille. Televisiotoiminnan harjoittaja voi eurooppalaisten riippumattomien tuottajien tuottamien ohjelmien osalta vaihtoehtoisesti täyttää velvoitteen varaamalla niille 19 prosenttia ohjelmistobudjetistaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kerää televisiotoiminnan harjoittajilta tiedot tuotannon määristä ja raportoi ne joka toinen vuosi EU-komissiolle.

Eurooppalainen tuotanto

Riippumaton eurooppalainen tuotanto

Selitteet

Televisiotoiminnalla  tarkoitetaan audiovisuaalisista ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti

Ohjelmistolla tarkoitetaan audiovisuaalisten ohjelmien tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta

Riippumattomana pidetään sellaista audiovisuaalisten ohjelmien tuottajaa, jonka osakepääomasta yksittäinen audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja hallitsee enintään 25 prosenttia tai useampi enintään 50 prosenttia ja joka viimeisen kolmen vuoden aikana on tuottanut enintään 90 prosenttia ohjelmistaan samalle audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajalle.

Eurooppalaisen tuotannon määritelmästä on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksessa audiovisuaalisista palveluista (1245/2014)*.

*Linkki asetukseen löytyy alempaa kohdasta "Muita tietolähteitä ja lisätietoja".