Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Alueellisia saavutettavuustarkasteluja

Alueellista saavutettavuutta on tarkasteltu tarkemmin eräiden maakuntakeskusten osalta. Tietoja päivitetään tarvittaessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Helsingin saavutettavuus

Helsinki on Suomen pääkaupunki, jossa sijaitsee mm. kaikki ministeriöt. Yhteys pääkaupunkiin on yksi yleinen tapa kuvata alueiden välistä saavutettavuutta. Matka-aikatarkastelu Helsingin keskustaan on tehty sekä henkilöautolle että joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteestä tarkasteluun on otettu mukaan juna ja linja-auto, mutta ei lentoyhteyksiä, koska tarkastelusta tulisi tällöin lähes sama kuin matka-aikatarkastelusta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Joukkoliikenteestä tarkastelussa on mukana nopein aikatauluista löytyvä matka-aika.

Kuvassa 9 on esitetty matka-aika Helsingin keskustaan eri puolelta Suomea henkilöautolla ja joukkoliikenteellä. Henkilöauton osalla matka-aika Helsinkiin eri paikkakunnilta muodostaa selkeät aikavyöhykkeet. Kahden tunnin matka-aikaraja henkilöautolla kulkee suunnilleen linjalla Turku-Tampere-Heinola-Kouvola-Kotka. Vastaavasti kolmen tunnin aikaraja kulkee linjalla Pori-Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta. Matka-ajassa Helsinkiin henkilöautolla ei ole juurikaan eroa sillä, sijaitseeko paikkakunta esim. Länsi- tai Itä-Suomessa. 

Joukkoliikenteen matka-ajat Helsingin keskukseen eivät muodosta samanlaisia selkeitä aikavyöhykkeitä kuin henkilöautolla. Paikkakunnan maantieteellisen sijainti vaikuttaa joukkoliikenteen matka-aikaan Helsinkiin enemmän kuin henkilöautolla. Tämä johtuu lähinnä rataverkosta ja junien matka-ajoista, jotka ovat Länsi-Suomesta lyhyemmät Helsinkiin kuin Itä-Suomesta. 

Matka-ajan ollessa alle 2 tuntia pääsee henkilöautolla laajemmalta alueelta Helsingin keskustaan kuin joukkoliikenteellä. Tätä pidemmillä matkoilla matka-aikaerot kulkutapojen välillä eivät kuitenkaan enää juuri kasva. Joissain tapauksissa joukkoliikenteen matka-aika on lyhyempi kuin henkilöautolla, kuten esim. junalla Seinäjoelle, Kokkolaan ja Ouluun.

Juna tarjoaa nopeita yhteyksiä Helsinkiin, mutta ainoastaan asemien lähistöltä. Linja-auto tarjoaa puolestaan selkeästi laajemman palvelualueen, koska linja-autoverkosto on huomattavasti laajempi kuin rataverkko.

Kuvassa neljä eri Suomen karttaa, joissa esitetty Helsingin saavuttavuus autolla, joukkoliikenteellä, junalla ja linja-autolla.

Helsingin keskustan saavuttaa henkilöautolla 30 % alle tunnissa ja alle kahdessa tunnissa 53 % väestöstä. Vastaavat osuudet joukkoliikenteellä ovat 22 % ja 35 %. Yli kolmen tunnin matka-aika Helsinkiin henkilöautolla on 36 %:lla ja joukkoliikenteellä 46 %:lla väestöstä. 

Eräiden maakuntakeskusten saavutettavuus

Kuvassa 10 on esitetty kolmen kaupungin saavutettavuus henkilöautolla ja joukkoliikenteellä. Joensuu edustaa itäsuomalaista, Jyväskylä keskisuomalaista ja Vaasa länsisuomalaista kaupunkia. Joensuun ja Vaasan saavutettavuus henkilöautolla on samaa tasoa eli kummastakin ehtii saavuttaa maantieteellisesti lähes yhtä suuren alueen samassa ajassa. Jyväskylän saavutettavuus henkilöautolla on merkittävästi parempi kuin Joensuun ja Vaasan. Tähän vaikuttaa luonnollisesti Jyväskylän keskeinen sijainti.  Myös Jyväskylän saavutettavuus joukkoliikenteellä on selkeästi parempi kuin Joensuun ja Vaasan.  Sekä Vaasan että Joensuun saavutettavuus joukkoliikenteellä on melko samanlainen paitsi, että Vaasasta joukkoliikenneyhteydet pohjoiseen (Oulu) ja etelään (Helsinki) ovat nopeammat kuin Joensuusta. Ero selittyy pitkälti sillä, että henkilöjunien nopeudet ovat korkeammat pääradalla kuin Itä-Suomen rataverkolla. 

Kuvasta 10 voidaan havaita myös, että joukkoliikenneyhteydet lännestä itään ja päinvastoin ovat selvästi hitaammat kuin vastaavat yhteydet henkilöautolla. Tämä johtuu siitä, että suoria poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä on vähän ja pitkämatkainen joukkoliikenne on pitkälti pohjoinen-eteläsuuntaista.

Kuvassa kuusi Suomen karttaa, joissa esitetty  Joensuun, Jyväskylä ja Vaasan saavutettavuus henkilöautolla ja joukkoliikenteellä
Kuva 10. Joensuun, Jyväskylä ja Vaasan saavutettavuus henkilöautolla ja joukkoliikenteellä