Rakennamme tälle sivustolle liikennettä ja viestintää koskevien tietojen kokonaisuutta vuosien 2021–2023 aikana. Tutustu monipuolisiin tilasto- ja tilannekuvatietoihin.

Tutustu liikennejärjestelmäanalyysiin

Analyysi tarjoaa Suomen liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan. Siinä ovat mukana kaikki keskeisimmät liikennejärjestelmän osat sekä valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seurantamittaristo, joka koostuu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavista keskeisistä mittareista. Analyysiä on päivitetty 8.6.2022 ja samalla siihen on lisätty mm. tietoa maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksista.

Traficom

Huviveneilyonnettomuuksissa kuoli vuoden 2021 aikana 37 ihmistä Suomessa. Kaikki kuolleet olivat miehiä. Alkoholi oli onnettomuuden syynä yli kolmasosassa kuolemantapauksista. Päälle puetut pelastu...

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaiseman vuosittaisen postimarkkinaselvityksen mukaan verkkokaupan suosion kasvu näkyi pakettijakelussa vuonna 2021. Jakelumäärän kasvuvauhti rauhoittui ...

Traficom

Suomessa maantieteellinen aluejako näkyy digitalisaation etenemisessä. Kaupungeissa ja kaupunkimaisissa kunnissa nopeita yhteyksiä on saatavilla kattavasti sekä valokuituverkoilla että mobiiliyhtey...

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämien tietojen perusteella 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista oli vuoden 2021 lopussa mahdollisuus ottaa käyttöön latausnopeudeltaan 1 gigan k...