Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen päivittämisestä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Analyysin tiedot eivät siten sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista. Tällä hetkellä tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta, liikenteen palvelujen tilannekuvasta, liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvasta sekä liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäisistä sisällöistä.

Tällä hetkellä Liikennejärjestelmäanalyysi koostuu Liikenne 12 -seurantamittaristosta, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta, liikenteen palvelujen tilannekuvasta sekä liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvasta. Uusina tilannekuvina lisätään myöhemmin vuoden 2022 - 2023 aikana liikennejärjestelmän turvallisuuden, liikenteen automaation ja liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuvat. Toimintaympäristökatsauksen valmistelu aloittiin syksyllä 2022 ja se valmistuu keväällä 2023.

Tietojen päivittämisestä

Liikenne 12 -seurantamittariston tietoja päivitetään vuosittain syksyllä. Liikenneverkon strategista tilannekuvaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa ja joulukuussa. Liikennepalveluiden tilannekuvan tietoja päivitetään rullaavasti. Vuoden 2022 syksyllä tilannekuvaan lisätään tietoja uusista liikkumispalveluista ja taksipalveluista. Liikkuminen ja saavutettavuus –tilannekuvaan lisätään osio liikkumisesta syksyllä 2022. Samalla saavutettavuusosiota päivitetään ja täydennetään.

Uusina tilannekuvina liikennejärjestelmäanalyysiin lisätään vuonna 2022 liikennejärjestelmän turvallisuuden, liikenteen automaation ja liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuvat. Liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäiset tieliikennettä koskevat sisällöt on julkaistu kesäkuun alussa ja tilannekuva täydentyy muilta myöhemmin vuonna 2022. Toimintaympäristökatsauksen valmistelu aloitetaan syksyllä 2022 ja se valmistuu keväällä 2023. Arvioita tulevasta kehityksestä sisältyy myös tilannekuviin.

Päivitetty