Mitä liikennejärjestelmäanalyysi sisältää?

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Analyysin tiedot eivät siten sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista. Tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta sekä liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista.

Saavutettavuuden tilannekuva

Liikennejärjestelmän saavutettavuus voidaan määritellä helppoudeksi, jolla henkilöt ja yritykset tavoittavat tarvitsemansa palvelut ja toiminnot. Helppouden määrittää se, kuinka nopeasti ja edullisesti määränpäähän pääsee. Tilannekuvassa on tarkasteltu saavutettavuutta sekä infrastruktuurin laadun, liikenne- ja viestintäverkkojen peittävyyden sekä toimintojen saatavuuden näkökulmasta.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteesta ja seuraavan 12 vuoden aikana. Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkkoa, joka jakaantuu rataverkon, maantieverkon ja vesiväyläverkon tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan yksityisteitä, katuverkkoa, kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia, liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteettömyyttä.

Liikennepalveluiden tilannekuva

Liikennepalveluiden tilannekuva on kokonaiskuva liikennepalveluiden tilanteesta. Sen kautta saat tietoa joukkoliikennepalveluista ja niiden esteettömyydestä, lippu-, maksu ja informaatiopalveluista sekä tavaraliikenteen palveluista. Lisäksi tilannekuvaa täydennetään myöhemmin taksipalveluiden, yhteiskäyttöpalveluiden, yhdistämispalveluiden ja henkilökuljetusten vähimmäispalveluiden osalta. Tilannekuvassa tarkastellaan mm. palvelujen tarjontaa ja -kysyntää, julkisen liikenteen rahoitusta ja liikennepalveluiden markkinoita.
Liikenteen palvelut

Liikenne 12 -seurantamittaristo

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa liikennejärjestelmäanalyysiä. Seurantaa varten on luotu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantamittaristo, johon on koottu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavia keskeisiä mittareita.

Tilannekuvat ja seurantamittaristo ovat osa liikennejärjestelmätyötä.

Liikennejärjestelmäanalyysin rakentaminen on aloitettu vuonna 2020 liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä analyysissä olisivat mukana liikennejärjestelmän kaikki keskeiset osat. Analyysin kehitys jatkuu tämän jälkeenkin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.