Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun
Tällä hetkellä Liikennejärjestelmäanalyysi koostuu Liikenne 12 -seurantamittaristosta, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta, liikenteen palvelujen tilannekuvasta sekä liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvasta. Uusina tilannekuvina lisätään myöhemmin vuoden 2022 - 2023 aikana liikennejärjestelmän turvallisuuden, liikenteen automaation ja liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuvat. Toimintaympäristökatsauksen valmistelu aloittiin syksyllä 2022 ja se valmistuu keväällä 2023.

Mistä liikennejärjestelmäanalyysissä on kyse?

Mistä liikennejärjestelmäanalyysissä on kyse?

Mitä kaikkea liikennejärjestelmäanalyysi sisältää?

Mitä kaikkea liikennejärjestelmäanalyysi sisältää?

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteesta ja seuraavan 12 vuoden aikana. Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkkoa, joka jakaantuu rataverkon, maantieverkon ja vesiväyläverkon tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan yksityisteitä, katuverkkoa, kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia, liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteettömyyttä.

Liikennepalveluiden tilannekuva

Liikennepalveluiden tilannekuva on kokonaiskuva liikennepalveluiden tilanteesta. Sen kautta saat tietoa joukkoliikennepalveluista ja niiden esteettömyydestä, lippu-, maksu ja informaatiopalveluista sekä tavaraliikenteen palveluista. Lisäksi tilannekuvaa täydennetään myöhemmin taksipalveluiden, yhteiskäyttöpalveluiden, yhdistämispalveluiden ja henkilökuljetusten vähimmäispalveluiden osalta. Tilannekuvassa tarkastellaan mm. palvelujen tarjontaa ja -kysyntää, julkisen liikenteen rahoitusta ja liikennepalveluiden markkinoita.
Liikenteen palvelut

Saavutettavuuden tilannekuva

Liikennejärjestelmän saavutettavuus voidaan määritellä helppoudeksi, jolla henkilöt ja yritykset tavoittavat tarvitsemansa palvelut ja toiminnot. Helppouden määrittää se, kuinka nopeasti ja edullisesti määränpäähän pääsee. Tilannekuvassa on tarkasteltu saavutettavuutta sekä infrastruktuurin laadun, liikenne- ja viestintäverkkojen peittävyyden sekä toimintojen saatavuuden näkökulmasta.

Liikenneturvallisuuden tilannekuva

Liikenneturvallisuuden tilannekuva kokoaa kattavat tiedot tieliikenteen, vesiliikenteen, raideliikenteen ja ilmailun turvallisuustilanteesta. Tilannekuvissa tarkastellaan eri liikennemuotojen turvallisuutta mm. onnettomuus-, poikkeama- ja vaaratilanteiden kautta. Tilannekuva rakentuu vuoden 2022 aikana.

Liikenteen automaation tilannekuva

Liikenteen automaatio on voimakkaasti kehittyvä alue ja eri liikennemuodoissa on lukuisia automaation käyttötapauksia ja niissä erilaisia automaatiotasoja ja -toimintoja. Tilannekuvassa käsitellään tieliikenteen, vesiliikenteen, raideliikenteen ja miehittämättömän ilmailun automaation nykytilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja kehitysnäkymiä. Aihe on laaja ja tilannekuvaan on pyritty tuomaan liikennejärjestelmän kannalta tärkeitä näkökulmia.
rekkaletka liikenteessä kuvituskuva

Liikenteen ympäristön tilannekuva

Liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuva kokoaa tietoa eri liikennemuotojen ja kulkuneuvojen ympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Kaikkien liikennemuotojen päästöjä pyritään vähentämään lisäämällä muun muassa vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä fossiilisten polttoaineiden sijaan sekä suosimalla joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Tilannekuvassa tarkastellaan liikenteen ympäristövaikutuksia mm. vaihtoehtoisten käyttövoimien, päästöjen ja rekisteritietojen kautta. Tilannekuva täydentyy vuoden 2023 aikana.
automaation vaikutus ympäristöön

Liikenne 12 -seurantamittaristo

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa liikennejärjestelmäanalyysiä. Seurantaa varten on luotu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantamittaristo, johon on koottu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavia keskeisiä mittareita.

Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia liikennejärjestelmään

Tähän liikennejärjestelmäanalyysin ajankohtaiskatsaukseen on koottu keskeisiä vaikutuksia, joita Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut Suomen liikennejärjestelmään. Tietoja on päivitetty 30.1.2023

Tilannekuvat ja seurantamittaristo ovat osa liikennejärjestelmätyötä.

Liikennejärjestelmäanalyysin rakentaminen on aloitettu vuonna 2020 liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä analyysissä olisivat mukana liikennejärjestelmän kaikki keskeiset osat. Analyysin kehitys jatkuu tämän jälkeenkin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.