Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Solmupisteiden infran esteettömyys

Solmupisteiden infran esteettömyyden tilannekuvaan on koottu joukkoliikenneterminaalien, lentoasemien ja satamien infrastruktuurin keskeisiä kehittämistarpeita. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne...

Katuverkko ja kaupunkiraideliikenne

Katuverkon ja kaupunkiraideliikenteen tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu katuverkon nykytilannetta ja tunnistettu kehitystarpeita. Tiedon tuott...

Rajanylityspaikat

Rajanylityspaikkojen liikennettä ja kuljetusta koskevaa tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu myös tulevia tarpeita ja ennusteita. Tiedon tuottami...

Liikenne maanteillä

Tilannekuvassa on tarkasteltu liikennettä maanteillä ja arvioitu niiden tulevaa kehitystä. Maanteiden liikenteen tilannekuvaa tarkastellaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta ...

Tilannekuva yksissä kansissa

Tilannekuva yksissä kansissa