Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinnin tilakuvassa kuvataan liityntäpysäköinnin valtion rahoitusta ja liityntäpysäköinnin kehittämistarpeita valtakunnallisella tasolla, sekä kehittämisen tilaa MAL-kaupunkiseuduilla. ...
Tilannekuvassa on analysoitu merisatamille asetettujen kriteerien täyttymistä TEN-T-verkon satamissa Suomessa. TEN-T-verkon kriteerien täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tie...

Raskaan liikenteen erityisasiat

Tilannekuvassa on tarkasteltu raskaan liikenteen massoja ja mittoja, erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa sekä raskaan liikenteen taukopaikkoja ja niiden palveluita. Raskaan liikenteen erityisasioiden...
Tilannekuvassa on analysoitu sisävesiväylille asetettujen kriteerien täyttymistä TEN-T-verkolla Suomessa. TEN-T-verkon kriteerien täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon t...