Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan arvioidaan seuraavassa päivityksessä, joka on tavoitteena julkaista viikolla 21.

TEN-T-verkon kriteerit ja niiden toteutuminen sisävesiväylillä

Tilannekuvassa on analysoitu sisävesiväylille asetettujen kriteerien täyttymistä TEN-T-verkolla Suomessa. TEN-T-verkon kriteerien täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon t...

Rajanylityspaikat

Rajanylityspaikkojen liikennettä ja kuljetusta koskevaa tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu myös tulevia tarpeita ja ennusteita. Tiedon tuottami...

Katuverkko ja kaupunkiraideliikenne

Katuverkon ja kaupunkiraideliikenteen tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu katuverkon nykytilannetta ja tunnistettu kehitystarpeita. Tiedon tuott...

Yksityistiet

Tilannekuvassa tarkastellaan yksityisteiden tämän hetkistä tilannetta ja yhteiskunnallista merkitystä. Yksityisteitä koskevaa tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvas...