Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä
Liikenneverkon strateginen tilannekuva koostuu maantieliikenteen, raideliikenteen, vesiliikenteen, liikenteen solmupisteiden, valtion verkon ulkopuolisten liikenneverkkojen sekä liikenneverkon erityisteemojen osioista.

Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia liikennejärjestelmään

Tähän liikennejärjestelmäanalyysin ajankohtaiskatsaukseen on koottu keskeisiä vaikutuksia, joita Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut Suomen liikennejärjestelmään. Tietoja on päivitetty 8.6.2022

Linja-autoliikenteen terminaalit ja pysäkit

Tilannekuvassa esitetään kooste pitkämatkaisen linja-autoliikenteen solmupisteistä. Tilannekuva päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Vä...

Katuverkko ja kaupunkiraideliikenne

Katuverkon ja kaupunkiraideliikenteen tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu katuverkon nykytilannetta ja tunnistettu kehitystarpeita. Tiedon tuott...

Sotilaallinen liikkuvuus muuttuneessa turvallisuusympäristössä

Tilannekuvassa kuvataan sotilaallisen liikkuvuuden merkitystä Suomen ja Euroopan turvallisuudelle sekä huoltovarmuudelle osana liikennejärjestelmän kehittämistä. Tilannekuvaa päivitetään tarpeen mu...

Lentoasemat

Tilannekuvassa on tarkasteltu lentoasemien kysyntää, kapasiteettitilannetta ja TEN-T-kriteerien täyttymistä. Lentoasemien tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamis...