Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Traffic flow issues on arterial roads and in the rest of the main road network

This metric is used to monitor the development of the traffic flow of Finland’s arterial road network or main road network. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Vuonna 2021 maanteiden pääväylillä esiintyi sujuvuusongelmia eli viikoittain toistuvaa ruuhkautumista 138 km:llä. Muilla pääteillä sujuvuusongelmia esiintyi 63 km:llä. Ruuhkautuvat tiejaksot ovat yleisimmin kaupunkien sisääntuloteitä tai kehäväyliä.

Maanteistä pääväyliksi on määritelty ne tiet, joilla kulkee henkilöautoja yli 6 000 vuorokaudessa ja raskaan liikenteen autoja yli 600 vuorokaudessa sekä tiet, joiden kuuluminen pääväyläverkkoon on tärkeää yhdistävyyden tai pääväylien verkostomaisuuden takaamiseksi. Maanteiden pääväyläverkkoon kuuluu lisäksi liikennemääräkriteerit alittavia yhteysvälejä, jotta taataan alueellinen ja kansainvälinen yhdistävyys ja verkostomaisuus. 

Maanteiden pääväyläverkko on laajuudeltaan 5 516 km. Maanteiden pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Asetuksella on säädetty myös pääväylien palvelutaso.

Palvelutasolla tarkoitetaan väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden laadullista luokitusta käyttäjän kannalta tarkasteltuna. Palvelutasoluokkia on kuusi (A–F). Palvelutaso A kuvaa erittäin hyviä olosuhteita. Palvelutaso heikkenee asteittain luokkia alaspäin mentäessä. Palvelutasolla E liikenteen kysyntä lähestyy tarkasteltavan väylänosan välityskykyä eli väylänosa on lähellä ruuhkautumista. Palvelutaso F kuvaa erittäin huonoja, ruuhkautuneita olosuhteita, joissa kysyntä ylittää väylän tai tien välityskyvyn.  

Sujuvuusongelma mitataan vuoden 100:nneksi vilkkaimman huipputunnin HCM-palvelutasona. HCM-luokka E (huono) tai F (erittäin huono) tarkoittaa pahoin jonoutunutta ja hidastelevaa liikennevirtaa. Sadas huipputunti tarkoittaa sitä, että ongelma toistuu noin kahdesti viikossa. Ruuhkautuvat tiejaksot ovat yleisimmin kaupunkien sisääntuloteitä tai kehäväyliä.

Vuonna 2021 maanteiden pääväylillä esiintyi sujuvuusongelmia eli viikoittain toistuvaa ruuhkautumista 138 km:llä. Eniten ruuhkautuvaa tiepituutta on kantatiellä 50 (Kehä III) ja valtatiellä 9 Tampereen ja Oriveden välillä sekä Muuramen ja Jyväskylän välillä.

Muilla pääteillä sujuvuusongelmia esiintyi 63 km:llä. Eniten ruuhkautuvuutta on Helsingin seudun kantateillä 45 ja 51 ja valtatiellä 24 Lahti-Jämsä.

PISIMMÄT (KM) TIEJAKSOT YHTEYSVÄLEITTÄIN, JOILLA ON SUJUVUUSONGELMIA (ALIN PALVELUTASOLUOKKA E-F) VUONNA 2021.

Kt 50 Kehä III                                        

28 km 

Vt 9 Tampere – Jyväskylä

21 km 

Vt 12 Tampere (itä)–Lahti

12 km 

Vt 3 Helsinki – Tampere   

11 km 

Kt 51 Helsinki – Karjaa     

10 km 

Vt 24 Lahti – Jämsä           

9 km

Kt 45 Helsinki – Hyvinkää

9 km

Liikenne 12 -seurantamittarit. Pääväylien välityskykyongelmat yhteysväleittäin vuonna 2020. Välityskykyongelmat esitetään kartassa vaalean sinisellä
Kuva: Suomen kartassa pääväylät, joissa nopeusrajoitus alle 80 km/h ja sujuvuusongelmia 2021.