Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Occurrence reports in general and recreational aviation

This situation overview provides information on occurrences in general and recreational aviation. The information is produced by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom and updated once a month. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Yleis- ja harrasteilmailun poikkeamien raportoinnista

Harrastajayhteisöltä saamansa palautteen perusteella Traficom alkaa julkaista kokeiluna harrasteilmailun poikkeamailmoituksia koosteina. Kokeilu aloitetaan purjelennosta.

Koosteiden julkaisuaikataulu on kesäkuun, elokuun, syyskuun ja lokakuun puoliväli. Koko vuoden kooste julkaistaan seuraavan vuoden tammi- ja helmikuun vaihteessa. Huom. raportin julkaisu on toistaiseksi keskeytetty.

Tapahtuman kuvaus perustuu ilmoittajan käsitykseen ja kertomukseen tapahtumasta. Tiedot julkaistaan editoituina ja anonymisoituina, ts. poikkeamailmoituksista poistetaan kaikki ilmoituksen tekijää ja muita poikkeamailmoituksessa mainittuja henkilöitä koskevat henkilötiedot ja sellaiset yksityiskohdat, mukaan lukien poikkeamaan osallisena olevan organisaation (organisaatioiden) nimi, jotka saattavat paljastaa poikkeamailmoituksen tekijän tai kolmansien osapuolten henkilöllisyyden taikka johtaa tällaisten tietojen päättelemiseen poikkeamailmoituksesta.

Anonymisoitua poikkeamatietoa julkaistaan EU:n poikkeama-asetuksen 376/2014  (External link)13 artiklan kohdan 12 nojalla. Sen mukaan jäsenvaltiot voivat julkaista anonymisoituja poikkeamailmoituksia ja riskianalyysien tuloksia. Julkaisun tavoitteena on yksinomaan turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen poikkeama-asetuksen artiklan 15 mukaisesti jakamalla turvallisuustietoa. Tietoja ei tule käyttää muihin tarkoituksiin.

Palautetta koosteiden julkaisusta pyydetään osoitteeseen lentoturvallisuus (at) traficom.fi.  

Itsepalveluraportti

Traficom julkaisee poikkeamailmoitusten tiedot itsepalveluraporttina, jossa käyttäjä voi itse valita muuttajat, joiden perusteella luvut haluaa näytettävän. Itsepalveluraporttiin pääsee klikkaamalla alla olevaa kuvaa tai suoraan tästä linkistä (External link) (Sivu avautuu Microsoftin App.Powerbi -palveluun).