Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikation

Det finns mångsidig information om kommunikationstjänsterna och -näten tillgänglig i anknytning till bland annat bredbands-, telefon-, tv-, radio- och posttjänster.
Sök innehåll i ämnet

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

Svarstider på teleföretagens kundtjänst

Statistiken innehåller svarstider på teleföretagens kund- och rådgivningstjänster. Uppgifterna samlas in från utvalda teleföretag fyra gånger om året. För produktionen av informationen ansvarar Tra...
Statistiken för betydande störningar i funktionen hos kommunikationsnät och -tjänster beskriver antalet, tjänsteeffekterna av och orsakerna till betydande funktionsstörningar, det vill säga störnin...

Postutdelning

Statistiken innehåller uppgifter om postutdelning och posttjänster som Posti Ab har lämnat till Traficom. Uppgifterna sammanställs en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transp...

Kabel-tv- och IPTV-abonnemang

Statistiken omfattar de kabeltelevisionsabonnemang samt teleföretagens IPTV-abonnemang som använder fasta bredbandsförbindelser. Uppgifterna uppdateras två gånger om året. För produktionen av infor...