Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Kommunikation

Det finns mångsidig information om kommunikationstjänsterna och -näten tillgänglig i anknytning till bland annat bredbands-, telefon-, tv-, radio- och posttjänster.
Sök innehåll i ämnet

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

Utbredning av bredbandsförbindelserna i hushåll

Statistiken visar hur fasta och mobila bredbandsförbindelser har brett ut sig i de finländska hushållen. Uppgifterna samlas in från finländska hushållsanvändare genom en konsumentundersökning per t...

Bredbandsnätets kvalitetsmätningar

Statistiken omfattar resultat från bredbandsnätets kvalitetsmätningar som användare av Traficoms tjänst Bitmätaren.fi har gjort sedan maj 2023. Statistiken uppdateras fyra gånger per år. Trafikleds...

Tillgång till fast bredband

Statistiken innehåller uppgifter om andelen hushåll som har tillgång till fasta bredbandsabonnemang. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- oc...

Svarstider på teleföretagens kundtjänst

Statistiken innehåller svarstider på teleföretagens kund- och rådgivningstjänster. Uppgifterna samlas in från utvalda teleföretag fyra gånger om året. För produktionen av informationen ansvarar Tra...