Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikation

Det finns mångsidig information om kommunikationstjänsterna och -näten tillgänglig i anknytning till bland annat bredbands-, telefon-, tv-, radio- och posttjänster.
Sök innehåll i ämnet

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

REGIONAL INFORMATION OM KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

INFORMATION OM BREDBANDSUPPKOPPLINGAR

Information som överförs i kommunikationsnät

Statistiken visar mängden data som överförts i mobilnäten och de fasta näten i Finland. Uppgifterna uppdateras två gånger om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunik...

Priserna på abonnentförbindelser i det fasta nätet

Jämförelsen gäller SMP-teleföretagens (teleföretag med betydande marknadsinflytande) priser på abonnentförbindelser. Jämförelsen omfattar installations- och månadsavgifter för abonnentförbindelser....

Slutkundspriser på mobiltelefonitjänster

Jämförelsen omfattar information om kostnaderna för användning av mobiltelefonitjänster med sju olika användarprofiler. Uppgifterna samlas in från teleföretagens offentliga webbplatser en gång om å...

Täckningen för bredbandstjänster i mobilnätet

Statistiken omfattar uppgifter om andelen hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnätet samt uppgifter om täckningen av dessa nät. Alla uppgifter om täckning uppdateras...