Lägesbild över trafiktjänster

Lägesbilden över trafiktjänsterna är ett sammandrag av nuläget för och utvecklingen av mångsidiga trafiktjänster.
Sök innehåll i ämnet
I lägesbilden presenteras information om utbud, användning och marknadsläge för stadscyklar. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- oc...
I lägesbilden presenteras information om utbud, användning och marknadsläge för kommersiella parkeringstjänster. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen an...

MaaS-tjänster

I lägesbilden har man granskat MaaS-tjänster. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Uppgifterna är...
I lägesbilden presenteras information om utbudet och användningen av elsparkcyklar. Lägesbilden uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsv...