Indikatorsamlingen Trafik 12

För att följa upp målen i den riksomfattande trafiksystemplanen har en uppsättning indikatorer skapats. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet.
Sök innehåll i ämnet
Med hjälp av indikatorn följs utvecklingen för hur smidigt trafiken löper på huvudlederna eller i huvudvägnätet upp. Dessa uppgifter, som ingår i uppföljningen enligt trafiksystemplanen Trafik 12, ...

Samhällsekonomisk lönsamhet hos beslutade transportinvesteringar

Med hjälp av indikatorn följs den samhällsekonomiska effektiviteten för utvecklingsprojekt i trafikledsnätet upp. Dessa uppgifter, som ingår i uppföljningen enligt trafiksystemplanen Trafik 12, upp...

Belagda landsvägar i dåligt skick

Utvecklingen av mängden (km) belagda landsvägar i dåligt skick följs upp i huvudvägnätet och det övriga landsvägsnätet. Dessa uppgifter, som ingår i uppföljningen enligt trafiksystemplanen Trafik 1...

Utvecklingen av den direkta finansieringen av kollektivtrafik

Med hjälp av indikatorn följs utvecklingen av den direkta finansieringen av den kollektivtrafiken upp per resenär. Dessa uppgifter, som ingår i uppföljningen enligt trafiksystemplanen Trafik 12, up...