Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Nät

Trafik- och kommunikationsnäten bildar en infrastruktur som gör det möjligt att använda tjänsterna. Du får information om bland annat nätens täckning, funktion och utveckling. Transport- och kommunikationsverket Traficom producerar och samlar information för att säkerställa att människor, information och varor kan röra sig effektivt samt att nätens kapacitet räcker till när du rör dig, transporterar, använder tjänster och håller kontakten med andra människor.

Tjänster

Mångsidiga transport- och kommunikationstjänster är viktiga för såväl företagen som medborgarna. Du får information om bland annat utbudet av och efterfrågan på tjänster. Transport- och kommunikationsverket Traficom producerar och samlar information för att se till att du har tillgång till smarta förbindelser och tjänster för mobilitet och kommunikation nu och i framtiden.

Säkerhet

Trafik, transport och kommunikation är även förknippade med risker, som kan utgöra en fara för användarna av tjänsterna. Du får information om säkerheten i trafiken samt kommunikationsnäten och -tjänsterna. Transport- och kommunikationsverket Traficom producerar och samlar information för att se till att du kan uträtta ärenden på nätet och röra dig på ett säkert sätt samt att Finland fungerar.

Miljö

Transport- och kommunikationstjänster och -nät ger i de flesta fall upphov till miljökonsekvenser. Du får information i frågor som gäller dessa. Transport- och kommunikationsverket Traficom producerar och samlar information för att säkerställa att du kan röra dig smidigt och enkelt utan att belasta klimatet eller miljön samt att du på distans kan sköta ditt arbete och dina studier, utöva hobbyer samt skaffa information och tjänster.
ympäristö

Tillgänglighet

Med tillgänglighet avses att olika användargrupper kan använda tjänsterna. Du får information om nuläget med tillgänglighet för olika trafikformer och om utvecklingsbehov samt statistisk information bland annat om hur skyldigheterna i fråga om ljud- och textningstjänster i tv-program uppfylls. Via dessa uppgifter följer Traficom tillgängligheten i trafik, transport och kommunikation och främjar tillgängligheten för olika användargrupper.
Pyörätuolissa olevalta mieheltä tarkastetaan junassa mobiililippua.