Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Transportsystem

Transportsystemet är en helhet som består av all person- och godstrafik oberoende av trafikform, de trafiknät, kommunikationsförbindelser och uppgifter som betjänar trafiken samt trafiktjänster, trafikmedel och system som styr trafiken. Informationen i detta avsnitt består av en uppföljning av målen i den riksomfattande trafiksystemplanen samt lägesbilder över trafikens olika delområden. Informationen om de olika områdena av transportsystemet uppdateras inte i realtid eller i särdeles stor detalj, varför man inte till exempel har inkluderat trafikreglerings- och trafikledningstjänster som ett eget område.
I lägesbilden presenteras information om utbudet och användningen av elsparkcyklar. Lägesbilden uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsv...
I lägesbilden presenteras information om utbud, användning och marknadsläge för kommersiella parkeringstjänster. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen an...

Passagerare som beter sig störande

I lägesöversikten betraktas fall där passagerare har betett sig osakligt eller störande på en flygplats eller i ett luftfartyg. Uppgifterna uppdateras fyra gånger per år. För produktionen av inform...

Färdsättens andelar i hela landet och i olika regioner

Genom att följa upp färdsättens andelar får man information om hur finländarnas färdsätt utvecklas. Färdsättens andelar produceras på basis av uppgifterna från den nationella resvaneundersökningen....