Viestintä

Viestintäpalveluja sekä -verkkoja koskien on tarjolla monipuolisia tietoja muun muassa laajakaista-, puhelin-, tv-, radio- ja postipalveluihin liittyen.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Alueellista tietoa viestintäpalveluista

Alueellista tietoa viestintäpalveluista

Tietoa laajakaistayhteyksistä

Matkaviestinverkon laajakaistapalvelujen kattavuus

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, jotka ovat matkaviestinverkkojen laajakaistapalvelujen peittoalueilla sekä tiedon näiden verkkojen maantieteellisestä kattavuudesta. Kaikki ...

Postin jakelu

Tilasto sisältää Posti Oy:n Traficomille toimittamia, postin jakelua ja palvelua koskevia tietoja. Tiedot koostetaan kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafi...

Lähetettyjen kirjeiden ja pakettien määrä

Tilasto sisältää arvion lähetettyjen kirjeiden ja pakettien suhteellisen määrän kehityksestä. Tiedot kerätään suurimmilta postitoimijoilta kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja ...

Kirjeiden kulkunopeus

Tilastossa on esitettynä Posti Oy:n toimittama kirjeiden suhteellinen kulkunopeus. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.