Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

TEN-T-verkon kriteerit ja niiden toteutuminen merisatamissa

Tilannekuvassa on analysoitu merisatamille asetettujen kriteerien täyttymistä TEN-T-verkon satamissa Suomessa. TEN-T-verkon kriteerien täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

TEN-T-suuntaviiva-asetuksen 2013 keskeiset kriteerit satamille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 on määritetty TEN-T-liikenneverkkoon kuuluvat merisatamat sekä niihin liittyvät kriteerit. Suomesta TEN-T-ydinverkon satamiin kuuluvat HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat. Lisäksi 12 satamaa kuuluu TEN-T-kattavaan verkkoon. TEN-T-verkon merisatamille asetetut kriteerit ovat seuraavat:

 • Kaikissa tavaraliikennettä palvelevissa merisatamissa on vähintään yksi terminaali, jonne käyttäjillä on syrjimätön pääsy.
 • Ydinverkolla tulee olla saatavilla vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita.

Lisäksi TEN-T-verkon merisataman tulee täyttää ainakin yksi ao. vaatimuksista:

 • Matkustajamäärä on vähintään 0,1 % unionin kaikkien merisatamien vuotuisesta matkustajamäärästä.
 • Vuotuinen kokonaislastimäärä – kun kyseessä on joko irtolastin tai muun lastin käsittely – on yli 0,1 % unionin kaikissa merisatamissa vuosittain käsitellystä (irtolastin tai muun lastin) kokonaislastimäärästä. (1)
 • Satama sijaitsee yli 200 km:n päässä lähimmästä toisesta kattavan verkon satamasta.
(1) Tilastona käytetään Eurostatin tilastojen viimeisintä saatavilla olevaa kolmen vuoden keskiarvoa (2017–2019).
Kuvassa Suomen kartassa ydin- ja kattavan verkon satamat. Ydinverkon satamia ovat Kotka, Hamina, Helsinki , Turku ja Naantali. Muut Suomen rannikon isot satamat on luokiteltu kattavan verkon satamiksi.
Kuva: Ydin- ja kattavan verkon satamat

Kriteerien täyttyminen satamissa

 • Suomen TEN-T-verkon merisatamissa kriteerit täyttyvät seuraavasti:
 • Syrjimättömyyskriteeri täyttyy kaikissa satamissa (Sköldvikin teollisuussataman tarkoitus ei ole palvella muuta liikennettä, siksi avointa terminaalia ei ole - sataman toiveena on TEN-T-statuksen poistaminen).
 • Vaatimus vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden saatavuudesta katsotaan täyttyväksi, koska kaikkiin Suomen merisatamiin voidaan toimittaa LNG:tä rekalla tai proomulla.
 • VTMIS ja SafeSeaNet on pantu täytäntöön direktiivin mukaisesti sekä otettu käyttöön sähköiset meripalvelut ja satamissa on vaatimusten mukaiset varusteet aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien käsittelemiseksi.
 • Vaatimukset matkustajamääristä (väh. 433 000 matkustajaa) tai rahtimääristä (irtolasti väh. 2.5 milj. tonnia tai muu lasti väh. 1.6 milj. tonnia) täyttyy kaikilla ydinverkon satamilla sekä lisäksi Eckerön, Hangon, Kokkolan, Mariehamnin, Naantalin, Oulun, Porin, Raahen, Rauman ja Sköldvikin satamissa.
 • Mikään satamista ei sijaitse yli 200 km etäisyydellä (tieyhteys) lähimmästä kattavan verkon satamasta.

EU Komissiossa on käynnissä TEN-T-suuntaviiva-asetuksen uudistaminen. Uudistuksella haetaan mm. nykyistä parempaa yhteyttä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal). Ehdotus uudeksi TEN-T-asetukseksi julkaistiin joulukuussa 2021. Lopullinen asetus astuu voimaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana.