Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen määrät

Tilannekuvassa seurataan mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen määriä. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Mopot

Traficomin liikenneasioiden rekisteriin oli vuoden 2020 lopussa merkitty 351 109 mopoa, joista 111 222 eli noin 32 % oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen osuus on kasvanut koko tarkastelujaksolla vuodesta 2007 vuoteen 2020. Koska liikennekäytöstä poistamisen trendi näyttää olevan yleistyvä ja myös kesäisin liikennekäytöstä poistettujen osuus on suuri, käytetään ajoneuvomäärien tarkastelussa mopojen osalta kaikkien rekisterissä olevien mopojen tietoja. Luvuista päätellen iso osa liikennekäytöstä poistetuista on ollut rekisteröitynä liikennekäyttöön aiempina vuosina merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi.

Rekisteröityjen mopojen määrä oli 186 933 vuoden 2007 lopussa ja 351 109 vuoden 2020 lopussa. Vuosina 2007-2020 mopojen määrä on kasvanut 88 %. Mopojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 12 600 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on pienentynyt 2010-luvulla. Jakson alkuvuosina kasvu oli yli 20 000 mopoa vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 5 500-8 000 ajoneuvon luokkaa.

Rekisteröidyistä mopoista 20 % oli vuoden 2020 lopussa rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Pohjois-Pohjanmaalle, 9 % Varsinais-Suomeen ja 8 % Pirkanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity melko tasaisesti 2-5 % kannasta.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoja eniten Kymenlaaksossa (98,0 mopoa tuhatta asukasta kohden), Pohjanmaalla (95,1) ja Etelä-Pohjanmaalla (93,9). Uudellamaalla on selvästi vähiten mopoja suhteessa väestöön, vain 41,8 mopoa tuhatta asukasta kohti.

Moottoripyörät

Traficomin liikenneasioiden rekisterissä oli vuoden 2020 lopussa 281 277 moottoripyörää, joista 146 141 eli 52 % oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen moottoripyörien osuus koko kannasta on noussut viime vuosina. Erityisesti vuonna 2016 liikennekäytöstä poistettujen osuus nousi voimakkaasti. Vuodenvaihteessa liikennekäytöstä poistettuja moottoripyöriä oli vuosina 2007-2012 alle 5 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä osuus nousi noin 11 prosenttiin, vuonna 2016 noin 37 prosenttiin ja vuonna 2020 noin 48 prosenttiin. Liikennekäytöstä poistettujen osuus on myös kesäaikaan kohtuullisen suuri. Tiedoista voidaan päätellä, että merkittävä osa nykyisin liikennekäytöstä poistetuista moottoripyöristä on ollut aiempina vuosina rekisteröitynä liikennekäyttöön merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi. Tämän vuoksi myös moottoripyörien ajoneuvomäärän muutosten analyysissä tarkastellaan koko rekisteröityjen moottoripyörien kantaa.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrä oli 187 076 vuoden 2007 ja 281 277 vuoden 2020 lopussa. Vuosina 2007-2020 rekisteröityjen moottoripyörien määrä on kasvanut 50 %. Moottoripyörien määrä on kasvanut keskimäärin noin 7 250 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuosina 2007-2010 kasvu oli reilusti yli 10 000 moottoripyörää vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 4 000-5 000 ajoneuvon luokkaa.

Rekisteröidyistä moottoripyöristä 25 % oli vuoden 2020 lopussa rekisteröity Uudellemaalle, 10 % Pirkanmaalle, 9 % Varsinais-Suomeen ja 7 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity melko tasaisesti 1-5 % kannasta.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on moottoripyöriä eniten Etelä-Pohjanmaalla (68,9 moottoripyörää tuhatta asukasta kohti), Kanta-Hämeessä (68,8) ja Kymenlaaksossa (65,5). Uudellamaalla on selvästi vähiten moottoripyöriä suhteessa väestöön, vain 41,3 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti.

Mopoautot

Vuoden 2020 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 5 012 mopoautoa. Vuosina 2007-2020 mopoautojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 270 ajoneuvolla vuosittain. Vuonna 2007 liikennekäytössä oli 1 508 mopoautoa. Mopoautojen määrän kasvu on ollut 232 prosenttia vuosina 2007-2020

Huippuvuosina 2010-2012 liikennekäytössä olevien mopoautojen määrä kasvoi 1 200-1 400 ajoneuvolla vuosittain. Liikennekäytössä olevien mopoautojen määrä on pienentynyt vuodesta 2015 alkaen lukuunottamatta vuotta 2017, jolloin mopoautojen määrä kasvoi hieman edellisvuoteen nähden. Mopoautojen määrä oli suurimmillaan vuonna 2014, jolloin liikennekäytössä oli 8 281 mopoautoa. Vuoden 2020 lopussa mopoautoja oli liikennekäytössä noin 39 % vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa.

Liikennekäytössä olevista mopoautoista 19 % on rekisteröity Pirkanmaalle, 15 % Varsinais-Suomeen, 14 % Uudellemaalle ja Satakuntaan. Kainuussa on rekisteröity liikennekäyttöön vain 14 mopoautoa (0,3 %), Keski-Pohjanmaalla 23 mopoautoa (0,5 %) ja Etelä-Karjalassa 27 mopoautoa (0,5 %). Mopoautojen omistus painottuu selvästi Länsi-Suomen alueelle.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on liikennekäytössä olevia mopoautoja eniten Satakunnassa (3,3 mopoautoa tuhatta asukasta kohti) ja Etelä-Pohjanmaalla (2,9). Vähiten mopoautoja on Kainuussa (0,2) ja Etelä-Karjalassa (0,2)