Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Liikenneverkon peittävyys

Mittarilla seurataan liikenneverkon alueellisen peittävyyden kehittymistä. Mittarina käytetään kansallista ja alueellista osuutta väkiluvusta, jolla kiinnostuksen kohteena olevan liikennemuodon pysäkki, asema tai terminaali on etukäteen määritellyn aikarajan sisällä. Mittarin lähtötietona käytetään Tilastokeskuksen Liikenneverkon peittävyys -tilastoa.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Liikenneverkon peittävyys pysyi vuoden 2019 tasolla vuonna 2020. Suurimmat muutokset tapahtuivat lentokenttien ja rautatieasemien peittävyydessä maakunnittain tarkastellen. 

Liikenneverkon peittävyyttä tarkastellaan eri liikennemuotojen osalta tutkimalla sitä, kuinka suuri osa väestöstä saavuttaa liikennemuodon annetuilla kriteereillä. Tarkastelu esittää keskimääräisen näkemyksen liikennemuotojen käytön mahdollisuuksista. 

Tarkastelussa käytetään väestön sijaintia kuvaavana aineistona neliökilometrin kokoisia tilastoruutuja ja liikennemuotojen liityntäpisteitä kuvaavana aineistona lentokenttiä, satamia, rautatieasemia, joukkoliikenteen pysäkkejä, pääväylien risteyksiä ja kevyenliikenteen väyliä sekä taajamatietoa. Liikennöintitietoja hyödynnettiin ainoastaan lentokenttien osalta, joiden tiedot ovat koronapandemiaa edeltävältä ajalta alkuvuodesta 2020. 

Tarkasteluissa eri kohteille on asetettu aikarajat, jonka sisällä matka-ajan tulisi olla, jotta liikenneverkon voidaan sanoa peittävän kyseessä olevan ruudun. Aikarajat ovat seuraavat:  

AIKARAJAT

Tiestön pääväylä15 minuuttia autolla
Raitiovaunu- ja linja-autopysäkit15 minuuttia autolla 
Lentokentät3 tuntia autolla
Rautatieasemat30 minuuttia autolla
Satamat2 tuntia autolla

Kevyen liikenteen väylien katsottiin peittävän ruudun, jos väylä sijaitsi tilastoruudussa tai jos tilastoruutu sijaitsi Suomen ympäristökeskuksen aineiston mukaisella taajama-alueella.

Liikenneverkon peittävyys pysyi vuoden 2019 tasolla vuonna 2020. Suurimmat muutokset tapahtuivat lentokenttien ja rautatieasemien peittävyydessä maakunnittain tarkastellen.

Ulkomaan ja kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on laskenut valtakunnan tasolla 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Laskua on ollut erityisesti Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.  

Rautatieasemien peittävyys on kasvanut 0,2 prosenttiyksikköä. Satamien, tieliikenteen pääväylien ja kevyenliikenteen väylien peittävyydessä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia.  

Kaukoliikenteen pysäkkien peittävyys on säilynyt pääosin vuoden 2019 tasolla myös vuonna 2020. Lähiliikenteen pysäkkien peittävyydessä on ollut laskua Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.  

Liikenneverkon peittävyyden tarkastelut eivät nykyisessä muodossaan sisällä liikennöintitietoja (pl. lentokentät), jonka johdosta saavutettavuuden tarkastelu jää puutteelliseksi. Liikenneverkon peittävyyden tarkasteluja kehitetään sisältämään myös liikennöinti- ja vuorovälitietoja jatkossa.