Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Liikennekäytössä olevat henkilöautot käyttövoimittain

Tilannekuvassa seurataan liikennekäytössä olevia henkilöautoja käyttövoimittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Manner-Suomessa oli maaliskuun 2023 lopussa liikennekäytössä kaikkiaan 2,74 miljoonaa henkilöautoa ja ne jakautuivat käyttövoimittain seuraavasti.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan tässä sähköllä, vedyllä ja maa-/biokaasulla kokonaan tai osittain (mm. ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli maaliskuun 2023 lopussa 6,7 %.

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa (Ulkoinen linkki) on asetettu tavoitteeksi, että Suomessa olisi 20 000 sähkökäyttöistä ja 5 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2020. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen osalta tavoite saavutettiin jo vuonna 2018 ja sähkökäyttöisten osalta ennen vuoden 2019 puoliväliä. Energia- ja ilmastostrategiassa esitetyn tavoitteen mukaan, Suomessa pitäisi olla vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2030. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa (Ulkoinen linkki) tavoitteita on päivitetty niin, että vuonna 2030 liikenteessä olisi noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja sekä noin 130 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa.

Sähkökäyttöisten henkilöautojen (täyssähköautot ja ladattavat hybridit) osalta ajoneuvokanta on jatkanut voimakasta kasvuaan. Täyssähköautojen määrä on viimeisen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut ja ladattavien hybiriden määrä kasvanut 31 %. Maaliskuun 2023 lopussa liikenteessä oli 163 519 sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista 53 009 oli täyssähköautoja ja 110 510 ladattavia hybridejä. Kansallisessa ohjelmassa liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoksi esitetty välitavoite sähkökäyttöisten autojen määrästä vuodelle 2025 (100 000 henkilöautoa) tuli näin ylitetyksi jo alkuvuodesta 2022. 

Maaliskuun 2023 lopussa liikennekäytössä oli 15 888 kaasuautoa. Kansallisen jakeluinfraohjelman välitavoite vuodelle 2025 (15 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa) on siis juuri tavoitettu etuajassa.

Yhtenä oleellisena osana kaasu- ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen kannan kasvussa on ollut ulkomailta käytettynä tuodut autot  . Kaasuautojen ja ladattavien hybridien osuus tuoduista autoista on suurempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla. Sen sijaan täyssähköautojen osuus tuoduista henkilöautoista on pienempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla.

Etenkin täyssähköautojen määrän kasvua tukevat saatavilla olevien automallien määrän kasvu ja hinnan lasku sekä jakeluinfrastruktuurin kehitys. Nopeutuvan kasvun esteenä saattaa olla koko maailman mittakaavassa tapahtuvan kasvun tilassa ajoneuvojen tuotanto ja akkumateriaalien saatavuus. Kaasuautojen tapauksessa huokeat hankinta- ja käyttökustannukset ja tiettyjen ajoneuvojen saatavuus edistävät kannan kasvua. Hyvin merkittävä jatkuva kaasuajoneuvokannan kasvu vaatinee tarjolla olevien automallien ja -merkkien määrän lisääntymistä, sekä liikennekaasun jakeluverkoston kehittymistä erityisesti kattamaan suuremman osan maasta.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakautuminen maakunnittain

Täyssähköautot maakunnittain maaliskuu 2023
Hybridit maakunnittain maaliskuu 2023
Kaasuautot maakunnittain maaliskuu  2023

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit, vety ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) toimivien osuus oli 6,2 % vuoden 2022 lopussa, kun se oli 4,3 % vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2020 lopussa vastaava luku oli 2,5 %, vuoden 2019 lopussa 1,6 % ja vuoden 2018 lopussa 0,9 %.