Kauppamerenkulun huonokuntoisten kiinteiden turvalaitteiden määrä

Mittarilla seurataan korjausvelan kehitystä vesiväylillä tarkastelemalla kauppamerenkulun huonokuntoisten kiinteiden turvalaitteiden määrän kehitystä. Mittari ei suoraan kuvaa asiakkaille tarjottavaa palvelutasoa, vaan toimii enemmän perinteisen omaisuudenhallinnan työkaluna. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Pidemmällä aikavälillä kauppamerenkulun huonokuntoisten turvalaitteiden määrä on vähentynyt. Vuoden 2020 toteutunut huonokuntoisten turvalaitteiden osuus oli 6,4 % ja tilanne 9/2021 on 6,6 %. 

Vuonna 2020 kauppamerenkulun huonokuntoisten turvalaitteiden osuus oli 6,4 %. Huonokuntoisten turvalaitteiden osuus syyskuussa 2021 on 6,6 %. Pidemmällä aikavälillä huonokuntoisten turvalaitteiden määrä on kuitenkin vähentynyt. Tavoite tälle vuodelle huonokuntoisten turvalaitteiden osuudesta on 6,2 %, mikä tultaneen saavuttamaan turvalaitteiden korjaustöiden valmistuessa syksyn aikana.  

Nykyistä tasoa voidaan pitää korjausten kustannustehokkuuden kannalta varsin hyvänä eikä siitä ole Väyläviraston näkemyksen mukaan perusteita pyrkiä merkittävästi alaspäin. 

Mittarin tuotannossa käytettävät tiedot kerätään turvalaitteiden väylänhoitoon liittyvien kuntotarkastusten yhteydessä ohjeistuksen mukaisesti ja ne ylläpidetään Reimari-järjestelmässä.