Ympäristö

Liikenteen ja viestinnän ympäristövaikutuksia koskevat tiedot tullaan keskittämään tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin muilta sivustoilta.

Tietoa viestintäverkkojen ja -palvelujen ympäristövaikutuksista

Tietoa viestintäverkkojen ja -palvelujen ympäristövaikutuksista

Rautateiden ympäristönäkökohtia

Tilannekuvassa on tarkasteltu rautateiden ympäristönäkökohtia. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon ...

Ensirekisteröityjen ajoneuvojen päästötilastot

Tilastossa tarkastellaan uusien ensirekisteröityjen ajoneuvojen CO2-päästöjä. Tietoja päivitetään kerran kuukaudessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimatilastot

Tilastossa tarkastellaan uusien ajoneuvojen ensirekisteröintejä kuukausittain käyttövoiman mukaan. Tietoja päivitetään kerran kuukaudessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto ...

Henkilöautojen muuntotuen ja hankintatuen tilasto

Tilasto kuvaa henkilöautoille myönnettyjen muuntotukien ja sähköauton hankintatukien lukumäärää sekä rahallisen tuen määrää. Tietoja päivitetään kuukausittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne-...