Ympäristö

Liikenteen ja viestinnän ympäristövaikutuksia koskevat tiedot tullaan keskittämään tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin muilta sivustoilta.

Tietoa viestintäverkkojen ja -palvelujen ympäristövaikutuksista

Tietoa viestintäverkkojen ja -palvelujen ympäristövaikutuksista

Joukkoliikenteen matkustajamäärät

Joukkoliikenteen matkustajamääriä tarkastellaan kulkumuodoittain, valtakunnallisesti sekä eri alueiden osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuo...
Maanteiden liikennesuoritteen kehitystä on tarkasteltu valtakunnan tasolla ja kaupunkiseuduittain tieliikenteen osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti k...
Kulkutapaosuutta seuraamalla saadaan tietoja suomalaisten liikkumistapojen kehityksestä. Kulkutapaosuus tuotetaan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tiedoista. Näitä Liikenne 12 -seurantaa...
Liikenteen CO2-päästöjen kehitystä on tarkasteltu liikennemuodoittain koko maan ja maakuntien osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. T...