Verkot

Liikenne- ja viestintäinfrastruktuuria koskevia tietoja tullaan kokoamaan tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muilta sivustoilta.
Mittarilla seurataan päätettyjen väyläverkon kehittämishankkeiden yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. ...

Solmupisteiden infran esteettömyys

Solmupisteiden infran esteettömyyden tilannekuvaan on koottu joukkoliikenneterminaalien, lentoasemien ja satamien infrastruktuurin keskeisiä kehittämistarpeita. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne...
Mittarilla seurataan palvelutason muutosta tavaraliikenteelle heikoimman kantavuuden (A-päällysrakenteen) rataverkolla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti k...
Mittarilla seurataan 25 t akselipainojen osuuden kehitystä pääväyläverkolla ja TEN-T-ydinverkolla ja siten tavaraliikenteen palvelutason kehitystä. Mittari perustuu rautateiden verkkoselostuksen ti...