Turvallisuus

Liikenteen ja viestinnän turvallisuuden seurantaa koskevia tietoja tullaan keskittämään tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muilta sivustoilta.

Tietoa liikenteen turvallisuudesta

Rautatieliikenteen onnettomuudet

Rautatieliikenteen turvallisuutta tarkastellaan junaliikenteen törmäysten, suistumisten ja tulipalojen määrän kautta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti ker...
Lentoliikenteen turvallisuutta tarkastellaan onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita koskevien erilaisten lisätietojen perusteella. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään läht...

Merenkulun onnettomuudet

Merenkulun turvallisuuden tilaa tarkastellaan ilmoitettujen onnettomuuksien määrän kautta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuotta...
Tieliikenteessä kuolleiden määrää tarkastellaan erikseen pääteillä, muilla maanteillä, kaduilla sekä yksityisteillä ja -alueilla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökoh...