Palvelut

Liikenne- ja viestintäpalveluja koskevat tiedot tullaan kokoamaan tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muilta sivustoilta.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Liikenne- ja viestintäpalveluja koskevia tilastoja

Liikenne- ja viestintäpalveluja koskevia tilastoja

Liikennepalveluiden ja saavutettavuuden tilannekuvat

Liikennepalveluiden ja saavutettavuuden tilannekuvat

Postin jakelu

Tilasto sisältää Posti Oy:n Traficomille toimittamia, postin jakelua ja palvelua koskevia tietoja. Tiedot koostetaan kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafi...

Kirjeiden kulkunopeus

Tilastossa on esitettynä Posti Oy:n toimittama kirjeiden suhteellinen kulkunopeus. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Taksiliikenteen hintaseuranta

Tilastossa tarkastellaan taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Tilastoa päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja vies...

Lähetettyjen kirjeiden ja pakettien määrä

Tilasto sisältää arvion lähetettyjen kirjeiden ja pakettien suhteellisen määrän kehityksestä. Tiedot kerätään suurimmilta postitoimijoilta kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja ...